Praha 1

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 19.02.2005
Umístění: Praha 1, Spálená 76/14, budova České pojišťovny
Nápis:
NA TRVALOU PAMĚŤ NAŠICH HRDINŮ
ZA NESVOBODY POPRAVENI:
VÁCLAV HAMPEIS, KAREL KUČERA
A DOC. FRANTIŠEK WENZL
ÚTRAPAMI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE ZAHYNULI:
JOSEF BENEŠ, SVATOPLUK ČECH,
JOSEF HRUBÝ, ALOIS KŘUPKA,
OTTO LAUERMANN A VÁCLAV ŠALDA
V REVOLUCI PADLI:
JINDŘICH NEBESKÝ, ING. RUDOLF PUCHÍŘ
A BOHUSLAV SLAVÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20434
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - rodina Rabínkova

Autor: Jiří Padevět, 19.02.2020
Umístění: Praha 1, Spálená 110/53, v chodníku před domem, vpravo před vchodem do pasáže
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. EMIL RABÍNEK
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
JOSEFA RABÍNKOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
FRANCI RABÍNEK
EPSTEINOVÁ
NAR. 1920
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA
Poznámka:

Na webu holocaust.cz jsou uvedeni jako Rabinkovi. Manželé byli deportováni transportem Bd 4. září 1942 do ghetta Terezín a odtud transportem Bk 8. září 1942 do Malého Trostince, kde byli zřejmě bezprostředně po příjezdu zavražděni.
Franci Rabinek Epsteinová byla převezena do Auschwitz-Birkenau a vězněna v takzvaném rodinném táboře, odtud byla deportována do Hamburku, osvobozena byla v roce 1945 v Bergen-Belsenu. Svoje věznění zaznamenala k knize Franci's War.
(zdroje:
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116349-emil-rabinek/
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116350-josefa-rabinkova/
https://www.amazon.com/Francis-War-Womans-Story-Survival-ebook/dp/B07X8CNZH2 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Rodina Hartmannova

Autor: Jiří Padevět, 21.07.2021
Umístění: Praha 1, Spálená 93/23, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL HARTMANN
NAR.1896
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 24.12.1942

ZDE ŽILA
ILSA HARTMANNOVÁ
NAR.1903
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA HELGA HARTMANNOVÁ
NAR.1932
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA ANITA HARTMANNOVÁ
NAR.1934
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Manželé Emil a Ilsa Hartmannovi a jejich dcery Helga a Anita byli deportováni do ghetta v Lodži (během okupace se ghetto jmenovalo Litzmannstadt) transportem E č.385, který vyjel z Prahy 3.11.1941. V případě Ilsy, Helgy a Anity Hartmannových není jasné, zda zahynuly přímo v ghettu, nebo v některém z vyhlazovacích táborů.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145372-emil-hartmann/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145377-ilsa-hartmannova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145376-helga-hartmannova/ ; https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145375-anita-hartmannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Souřadnice: N50°4'48.1'' E14°25'10.57''
Pomník přidal: Jiří Padevět