Praha 1

Pamětní deska Alžběta a Jan Jesenský

Autor: Vladimír Štrupl, 19.10.2019
Umístění: Praha 1, Skořepka 355/2
Nápis:
V tomto domě žili obětaví členové odboje
MUDr. Alžběta JESENSKÁ
a doc. MUDr. Jan JESENSKÝ
Spolupracovníci operace ANTHROPOID a dalších výsadků
byli zavražděni 24. 10. 1942 v KT Mauthausen
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 19.10.2019 majitelkou domu a jejím synem. Akci pořádala Iniciativa A.

Doc. MUDr. Jan Jesenský (5. března 1904, Praha – 24. října 1942, Koncentrační tábor Mauthausen) byl docentem lékařské fakulty University Karlovy v Praze a bratrem šermíře, lékaře a odbojáře MUDr. Jiřího Jesenského (1905–1942). Oba bratři doc. MUDr. Jan Jesenský a MUDr. Jiří Jesenský byli bratranci novinářky, spisovatelky a překladatelky Mileny Jesenské (1896–1944). Oba se stali stomatology a společně se během Protektorátu Čechy a Morava zapojili aktivně do protinacistického odboje. Jan a Jiří Jesenští byli vzdálenými pokrevně příbuznými potomky lékaře Jána Jesenského (Jana Jessenia) (1566–1621). Strýcem doc. MUDr. Jana Jesenského byl profesor stomatologie a čelistní chirurg Jan Jesenský (1870–1947), který stál během 20. a 30. let 20. století v čele stomatologické zubní kliniky na Karlově univerzitě v Praze.
(zdroj: Mojmír Churavý)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Mojmír Churavý