Praha 1

Kameny zmizelých - rodina Kollinských

Autor: Jiří Padevět, 25.10.2021
Umístění: Praha 1, Rytířská 399/24, v chodníku vpravo od vchodu do prodejny
Nápis:
ZDE ŽIL
OTA KOLLINSKÝ
NAR. 1888
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
STELLA KOLLINSKÁ
ROZ. FUCHSOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
OLGA DAGMAR
KOLLINSKÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Rodina Kollinských byla 31.10.1941 deportována transportem D, č. 319 z nádraží Praha Bubny do Ghetta v Lodži.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144539-ottokar-kollinsky/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144538-stella-kollinska/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144537-olga-kollinska/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°5'8.08'' E14°25'24.55''
Pomník přidal: Jiří Padevět