Praha 1

Pamětní deska Josef Kuník

Autor: Josef Kareš, 30.05.2011
Umístění: Praha 1, Petrská 16/1157, Nové Město
Nápis:
ZDE ŽIVOT ZA VLAST POLOŽIL
DNE 5.5.1945
JOSEF KUNÍK
Z PRAHY
NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-55398
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Ilse a Franz Messnerovi

Autor: Marek Lanzendorf, 07.10.2020
Umístění: Praha 1, Petrská 1161/24, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
ILSE MESSNEROVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO ZAMOŠČE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
FRANZ MESSNER
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 10.7.1942
TAMTÉŽ
Poznámka:

Ilsa Messnerová, narozena 7. 7. 1906. Poslední bydliště před deportací Praha II. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha II, Peterská 24. Transport Ez-St_03, č. 1 (7. 2. 1942, Protektorát Čechy a Morava-Terezín). Transport As, č. 2 (30. 4. 1942, Terezín-Zamošč). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf