Praha 1

Pamětní deska pochodu studentů z 25. 2. 1948

Autor: Ivo Šťastný, 01.05.2006
Umístění: Praha 1, Nerudova, opěrná zeď na horním konci Nerudovy ulice, proti číslu 49
Nápis:
25. ÚNORA 1948

BYLI V TĚCHTO MÍSTECH NA HRADČANSKÉM NÁMĚSTÍ BRUTÁLNĚ NAPADENI OZBROJENOU KOMUNISTICKOU POLICIÍ VYSOKOŠKOLÁCI, KTEŘÍ V MNOHATISÍCOVÉM POCHODU NA HRAD ŠLI PODPOŘIT PREZIDENTA BENEŠE V ÚSILÍ ZACHOVAT SVOBODU A DEMOKRACII. NA PAMĚŤ ODVÁŽNÝM STUDENTŮ, KTEŘÍ SE V OSUDOVÝCH CHVÍLÍCH NAŠEHO NÁRODA NEBÁLI VZEPŘÍT NASTUPUJÍCÍMU BEZPRÁVÍ.
PRAŽSKÝ AKADEMICKÝ KLUB 48
SENÁT PARLAMENTU ČR

ON THE 25TH OF FEBRUARY 1948
THOUSANDS OF STUDENTS MARCHED TO SUPPORT
PREZIDENT BENEŠ IN PRESERVING FREEDOM AND
DEMOCRACY. HERE AND ON HRADČANSKY NÁMĚSTÍ
THEY WERE BRUTALLY ASSAULTED BY THE ARMED
COMMUNIST POLICE.

IN MEMORY OF THE BRAVE STUDENTS, WHO WERE
NOT AFRAID TO STAND IN THE CRITICAK MOMENTS OF
OUR NATION AGAINST THE RISING IN JUSTICE.

PLEASE RESPECT
THE MEMORIAL

Studentům, kteří nesehnuli hlavu a nepodlehli lži.
25. února 1948.
To the students who bravely stayed true to their beliefs.
February 25, 1948.
Poznámka:

Další informace: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-1-pametni-desky-v-upominku-studentskych-demonstraci-25-unora-1948/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'18.67'' E14°23'48.21''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Marek Lanzendorf, Ing. František Jedlička

Pamětní deska Józef Czapski

Autor: Jiří Padevět, 22.12.2021
Umístění: Praha 1, Nerudova 214/20
Nápis:
Na tomto místě se narodil
Józef Czapski
1896 - 1993
polský malíř a spisovatel
svědek totalitních režimů 20. století
přeživší z "nelidské země"

W tym budynku urodzil sie
Józef Czapski
1896 - 1993
polski malarz i pisarz
świadek totalitaryzmów XX stulecia
ocalony z "nieludzkej ziemi"

Warszawa Praha 2021
Poznámka:

Józef Czapski se narodil v Praze. Během druhé světové války se jako polský důstojník dostal do sovětského zajetí a jako jeden z mála přežil vraždění v Katyni.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czapski )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'18.92'' E14°24'1.38''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Michal Chrabrý

Autor: Jiří Padevět, 22.12.2021
Umístění: Praha 1, Nerudova 210/12
Nápis:
MIHAI VITEAZUL
1558
1601

IN CASA NUMITÁ U DIVÉHO MUŽE, CARE SE ALFA PL A CESTE
LOCURI, A POPOSIT, IN ANUL 1601 MIHAI VITEAZUL (1558 - 1601),
APÁRÁTOR AL CRESTINÁTÁTÍI, PRIMUL UNIFICATOR AL
TÁRILOR ROMÁNE (VALAHIA, MOLDOVA SI TRANSILVANIA)

V DOMĚ ZVANÉM U DIVÉHO MUŽE, KTERÝ STÁVAL V TĚCHTO
MÍSTECH, POBÝVAL ROKU 1601 MICHAL CHRABRÝ (1558 - 1601),
OBRÁNCE KŘESŤANSTVA, PRVNÍ SJEDNOTITEL RUMUNSKÝCH
ZEMÍ (VALAŠSKA, MOLDAVSKA A SEDMIHRADSKA)

Aceastá placá memorialá a fost realizaca in anul 2001, Tato pamětní deska byla pořízena roku 2001
diu initiativa Asociatiel Cehia-Romania, cu sprijinul z podnětu Česko-rumunské společnosti za
fundatiei Ghibu přispění Nadace Ghinu
Poznámka:

Michal Chrabrý byl jedním z hlavních spojenců Habsburků proti Osmanské říši.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Chrabr%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'18.57'' E14°24'4.11''
Pomník přidal: Jiří Padevět