Praha 1

Pamětní desky Růžena Pelantová a Milada Horáková

Autor: Marek Lanzendorf, 11.06.2017
Umístění: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, na hlavním schodišti v budově magistrátu
Nápis:
RŮŽENA PELANTOVÁ
SE ZASLOUŽILA
O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

MILADA HORÁKOVÁ
SE ZASLOUŽILA
O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
Poznámka:

Růžena Pelantová (* 13. března 1886 v Sulislavi u Plzně - 1. 9. 1959, New York), byla učitelka, sociální pracovnice a funkcionářka národně socialistické strany.
Během 2. světové války členka odbojové organizace ÚVOD, zatčena a odsouzena v Drážďanech pro velezradu na osm let. Z koncentračního tábora v německém Kolbermooru se vrátila v červnu 1945.
Po roce 1945 zakladatelka a předsedkyně Společnosti přátel USA (SPUSA) a první náměstkyní primátora hl. m. Prahy. V americkém exilu založila a předsedala Národní radě žen svobodného Československa.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Otakar Klapka

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2021
Umístění: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, v druhém patře naproti hlavnímu schodišti
Nápis:
JUDR OTAKAR
KLAPKA
1891-1941
OD ROKU 1939 DO
SVÉHO ZATČENÍ
1940 PRAŽSKÝ
PRIMÁTOR
Poznámka:

Podporovatel odboje primátor Otakar Klapka byl zatčen 9.7.1940. Otakara Klapku a s ním spolupracující skupinu magistrátních úředníků a dalších osob Gestapo během vyšetřování označovalo jako Magistrat gruppe. Otakar Klapka byl 2.10.1941 v krátkém formálním procesu odsouzen k trestu smrti a 4.10.1941 popraven v Ruzyňských kasárnách.
(zdroj: Jiří Padevět: Kronika protektorátu, Praha 2021; https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/stali_v_cele/otakar_klapka.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'13.59'' E14°25'4.19''
Pomník přidal: Jiří Padevět