Praha 1

Pomník Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče - místo je zrušené

Autor: archiv, archiv
Umístění: Praha 1, Malostranské náměsti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Spolek pro VPM

Pamětní deska Metod Vymetal

Autor: Diana Štruplová, 09.04.2006
Umístění: Praha 1, Malostranské náměsti 18/6
Nápis:
METOD VYMETAL
* 1895 + 1945
ČLEN ODBOJOVÉ SKUPINY
„KAPITÁN NEMO“
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1939 - 1945
Poznámka:

Metod Vymetal se narodil 5. srpna 1895 ve Slaném jako syn hudebního skladatele Ladislava Aloise Vymetala.
Absolvoval reálnou školu, z níž pak pokračoval ve studiu na pražském technickém učení, kde dosáhl inženýrského titulu. Vedle toho se však i plně věnoval hudbě a navštěvoval pražskou konzervatoř. Byl žákem Václava Talicha. Hudební vzdělání si rozšířil i studiem v Paříži. Věnoval se sborovému zpěvu jako zpěvák i dirigent, byl zván k řízení orchestrů doma i v zahraničí.
Do svého zatčení dirigoval více než 400 koncertů a nacvičil necelých 300 nových sborů. Byl držitelem rytířského řádu bulharského, lotyšského a rumunského, čestného diplomu mezinárodní výstavy v Paříži a čestného pěveckého odznaku Pěvecké obce československé (POČ).

Po zatčení gestapem 29. června 1943 byl umístěn ve věznici na Pankráci, odkud byl 1. října 1943 přemístěn do terezínské Malé pevnosti, aby byl o 14 dní později deportován do věznice v Budyšíně.
Zahynul v závěru války ve věznici v Drážďanech během velkého náletu angloamerického letectva na toto město v únoru 1945.
(zdroj: https://www.pspu.cz/clanky/historie-sboru/metod-vymetal--1895-1945-/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20500
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Lichtenštejnský palác

Autor: Jiří Padevět, 24.10.2021
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 258/13, vpravo od vchodu
Nápis:
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC ČP. 258 - III
VZNIKL JAKO KNÍŽECÍ REZIDENCE V PRVNÍ POLOVINĚ
17. STOLETÍ SPOJENÍM NĚKOLIKA STŘEDOVĚKÝCH DOMŮ, KTERÉ
POSTUPNĚ PROŠLY RENESANČNÍMI A BAROKNÍMI PŘESTAVBAMI.
V ROCE 1791 DOSTAL PALÁC U PŘÍLEŽITOSTI KORUNOVACE CÍ-
SAŘE LEOPOLDA II. SVOU KLASICISTNÍ PODOBU. BĚHEM LET DO-
CHÁZELO KE ZMĚNÁM MAJITELŮ I FUNKCE PALÁCE / 1742 VRCHNÍ
POŠTOVNÍ ÚŘAD, 1850 STÁTNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA /. V LETECH
1990 - 1993 PROVEDL REKONSTRUKCI PRO HUDEBNÍ FAKULTU
AMU METROSTAV A. S. PODLE PROJEKTU ARCH. PAVLA KUPKY.
Poznámka:

Pamětní deska uvádí existenci Státní vojenské správy, ale neuvádí, že během nacistické okupace bylo v budově velitelství Wehrmachtu.
(zdroj: KNIHA PADEVĚT, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou, Academia, Praha 2013)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'17.42'' E14°24'7.66''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska František II. Rákóczi

Autor: Jiří Padevět, 01.12.2021
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 3/26
Nápis:
ZDE BYDLEL PO DOBU SVÝCH STUDIÍ V LETECH 1691 - 1692
FERENC RÁKÓCZI II.
1676 - 1735
VŮDČÍ OSOBNOST MAĎARSKÉHO BOJE
ZA NEZÁVISLOST UHER V LETECH 1703 - 1711

ITT LAKOTT TANULMÁNYAI EVEIBEN 1691 - 1692 KÖZÖT
II. RÁKÓCZI FERENC
1676 - 1735
AZ 1703 - 1711 ÉVI MAGYARORSZÁGI
FÜGGETLEMSÉGI HARC VEZETÖJE
Poznámka:

František II. Rákóczi byl vůdcem protihabsburského povstání.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_II._R%C3%A1k%C3%B3czi )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'17.87'' E14°24'13.33''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Palác Smiřických

Autor: Jiří Padevět, 01.12.2021
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 6/18
Nápis:
PALÁC SMIŘICKÝCH
RENESANČNÍ STAVBA Z LET 1603 - 13
BAROKNĚ PŘESTAVĚNÁ PO ROCE
1763 PRO JOHANNA P. Z MONTAGU
V ROCE 1618 KDY BYLA V MAJETKU
ALBRECHTA JANA ZE SMIŘIC
ČELNÉHO PŘEDSTAVITELE
PROTIHABSBURSKÉHO ODBOJE
SE STALA OHNISKEM ČESKÉHO
STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ.
Poznámka:

V tomto domě se zrodil plán třetí pražské defenestrace.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Jan_Smi%C5%99ick%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'19.36'' E14°24'14.01''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Busta Karel Kryl

Autor: Jiří Padevět, 08.03.2022
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 7/19, v prvním patře u schodiště E
Nápis:
Karel Kryl 1944 - 1994
Demokracie
bez kritiky a opozice nemůže existovat
Poznámka:

Karel Kryl byl výrazným kritikem sovětské okupace Československa v roce 1968 a účastníkem protikomunistického odboje.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kryl )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'19.33'' E14°24'15.96''
Pomník přidal: Jiří Padevět