Praha 1

Pamětní deska Anežka Zajíčková

Autor: Vladimír Štrupl, 09.04.2006
Umístění: Praha 1, Jánský Vršek 323/13
Nápis:
NA PAMĚŤ
ANEŽKY ZAJÍČKOVÉ
PŘEDSEDKYNĚ DOBROVOLNÝCH SESTER ČSČK
V PRAZE III.
UMUČENÉ V MAUTHAUSENU DNE 24.X.1942.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20502
Pomník přidal: Vladimír Štrupl