Praha 1

Pomník Jan Palach

Autor: ing. Petr Svoboda, 16.01.2016
Umístění: Praha 1, Alšovo nábřeží
Nápis:
THE FUNERAL OF JAN PALACH

WHEN I ENTERED THE FIRST MEDITATION
I ESCAPED THE GRAVITY OF THE OBJECT.
I EXPERIENCED THE EMPTINESS
AND I HAVE BEEN DEAD A LONG TIME.

WHEN I HAD A VOICE YOU COULD CALL A VOICE
MY MOTHER WEPT TO ME:
MY SON, MY BELOVED SON
I NEVER THOUGHT THIS POSSIBLE,

I´LL FOLLOW YOU ON FOOT.
HALFWAY IN MUD AND SLUSH THE MICROPHONES PICKED UP.
IT WAS RAINING ON THE HOUSES
IT WAS SNOWING ON THE POLICE CARS.

THE ASTRONAUTS WERE WEEPING
GOING NEITHER UP NOR OUT.
AND MY OWN MOTHER WAS BRAVE ENOUGH SHE LOOKED
AND IT WAS ALL RIGHT I WAS DEAD.


POHŘEB JANA PALACHA

KDYŽ JSEM ZAČAL S PRVNÍ MEDITACÍ
UNIKL JSEM GRAVITAČNÍ SÍLE HMOTY.
ZAKUSIL JSEM PRÁZDNOTU
A JSEM JIŽ DLOUHO MRTVÝ.

KDYŽ BYL MŮJ HLAS KONEČNĚ SLYŠET
MÁ MATKA PROPUKLA V PLÁČ
SYNU MŮJ, DRAHÝ SYNÁČKU
NIKDY BYCH NEVĚŘILA, ŽE STANE SE TOHLE

PRŠELO NA DOMY
SNĚŽILO NA POLICEJNÍ AUTA.

ASTRONAUTÉ PLAKALI
NELÉTALI VZHŮRU, NIC NEZKOUMALI.
MOJE VLASTNÍ MATKA MĚLA ODVAHU, DÍVALA SE
BYL JSEM MRTVÝ A BYLO TO TAK SPRÁVNĚ.

POEM BY - BÁSEŇ - DAVID SHAPIRO - 1969 - TRANSLATED BY - PŘEKLAD - TOMÁŠ MÍKA - 2013
Poznámka:

Pomník je umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka (1929-2000), věnované Praze a čs. lidu v r. 1991, doplněné pamětní deskou s básní Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha. Po 25 letech se toto monumentální dílo dočkalo důstojné realizace v centru Prahy, nedaleko Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde Jan Palach studoval. Sochařské objekty Johna Hejduka jsou pro pražský pomník pietně nazvané Dům syna a dům matky.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: ing. Petr Svoboda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl