Lipoltov (zaniklá obec - Lappersdorf)

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: S. Wieser, 10.07.1982
Umístění: Lipoltov (zaniklá obec - Lappersdorf), zaniklá obec Lipoltov, dnes součástí obce Velichov
Nápis:
die
Ehret Helden
1914 - 1918

Lt. Schneider Jos. Nr. 6 Lir. 6 + 1918, i. 22 Lbj
Gefr. Felber Karl " 18 " gei. 1916, " 31. " Rusl.
Sacher Joh. Nr. 1 Lir. 6 gei 1914, i. 27. Lj. Serb
Grim Rud " 7 I.R.73 " " 33. " "
Rück Joh. " 24 " I.R.73 " " 1915, 42 " "
Klier Jos. " 27 I.R.73 " " 1915, 25 " Rusl.
Brückner Jos. " 31 I.R.73 " " 21 " "
Leger Alois " 31 F.I.B. 22 " 22 " "
Laubner Wilh. " 35 Lir.11. " 1916, 39 " Ital
Felber Ludw. " 16 I.R.73 " 1917, 31 " "
Oertl Ernst " 22 Lir.6 " " 21 " "
Ponitz Heinr. " 33 T.K.Sch. " 1918, 27. " "
Schindler Adolf 21 Lir.6 " " Serb
Sacher Herm. " 18 " +1917, 41 "
Poznámka:

Pomník obětem první světové války byl postaven patrně ve dvacátých letech 20. století na okraji obecního lesa při cestě do Velichova na dolním severním okraji dnes již zcela zaniklé vsi Lipoltov (Lappersdorf) ve Vojenském újezdu Hradiště. Autorem pamětní nápisové desky a snad i celého pomníku byl W. Wolf z Kyselky. Pomník byl zřízen na památku 14 padlých občanu vsi Lipoltov během bojů ve světové válce.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být pomník udržován a postupně chátral. Po následném začlenění Lipoltova do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1953 a částečné demolici vsi byl pomník ponechán svému osudu. Během druhé poloviny 20. století se stal opuštěný pomník terčem nejrůznějších vandalů. Litinová plastika orlice z vrcholu pomníku i reliéf hlavy vojáka byly odlomeny, nápisová desky byla rozbita na malé kusy. Okolí pomníku postupně zcela zarostlo náletovým porostem. V červnu roku 2004 bylo nejbližší okolí pomníku vyčištěno.

Od roku 2012 probíhají přípravné práce na celkovou rekonstrukci pomníku občanským sdružením Andělská Hora. Okolí objektu bylo vyčištěno, zbytky nápisové desky sejmuty a převezeny ke kompletaci. V okolním terénu i navršené zemině bylo následně během záchranných prací důkladně pátráno po zbylých úlomcích rozlámané desky, potřebné k doplnění jmen a dalších informací k přesnému provedení rekonstrukce.
(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz )

Historické foto v příloze - archív Ladislav Sýkora

Údaje k některým jménům na rozbité desce:
Leger Alois 1893 – 1915
Lauber Wilhelm 1877 – 1916
Sacher Hermann 1876 – 1917
Rohler Josef 1879 – 1915
Felber Ludwig 1886 – 1917
Felber Oskar 1892 – 1914
Felber Anton 1896 – 1918
Grimm Rudolf 1882 - 1914
(zdroj: VÚA)

Hodnost - Příjmení - Jméno - Adresa- Útvar- Datum úmrtí - Místo
Lt. Schneider Jos. Nr.6 Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb 1918
Gefr. F elber Karl Nr. 18 Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb 1916 Rußl.
Sacher Joh. Nr. 1 Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb 1914 Serb
Oertl Ernst Nr. 22 Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb 1917 Ital.
Schindler Adolf Nr. 21 Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb 1918 Serb.
Sacher Herm. Nr. 18 Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb 1917 Serb.
Lauber Wilh. Nr. 35 Zeměbranecký pěší pluk č. 11 1916 Ital.
Grimm Rud. Nr. 7 Pěší pluk č. 73 Cheb 1914 Serb
Rück Joh. Nr. 24 Pěší pluk č. 73 Cheb 1915 Serb
Klier Jos. Nr. 27 Pěší pluk č. 73 Cheb 1915 Rußl.
Brückner Jos. Nr. 31 Pěší pluk č. 73 Cheb 1915 Rußl.
Felber Ludw. Nr. 16 Pěší pluk č. 73 Cheb 1917 Ital.
Ponitz Heinr. Nr. 33 Tirolští císařstí střelci 1918 Ital.
Leger Alois Nr. 31 22. prapor polních myslivců 1915 Rußl.

Zeměbranecký pěší pluk č. 6  Cheb = K.K. Landwehr – Infanterieregiment  No. 6  Eger
Zeměbranecký pěší pluk č. 11 = K.K. Landwehr – Infanterieregiment  No. 11 
Pěší pluk č. 73 Cheb = K.K. Infanterieregiment No. 73 Eger
Tirolští císařstí střelci = Tirolen Kaiserschutzen
22. prapor polních myslivců = Feldjäger Bataillon No. 22


Souřadnice: N50°15'50.3'' E13°2'28'' (souřadnice zaniklé obce)
Pomník přidal: Josef Pelant
Doplnění informací: Arno Glaser, Josef Pelant, Jaroslav Vyčichlo
Příprava dat: Jiří Porteš