Horka nad Moravou

Pamětní deska Josef Albrecht

Autor: Pavlína Koncošová, 19.09.2020
Umístění: Horka nad Moravou, Albrechtova 196/3
Nápis:
ZDE SE NARODIL A ŽIL ČLEN TĚL.
JEDNOTY „SOKOL” V HORCE N/M
BR. JOS. ALBRECHT
KTERÝ PADL ZA VLAST 16/10 1940.
V BOJI PROTI NEPŘÍTELI
JAKO RTM. ANGLIC. KRÁL. LETEC.
JEHO OTEC JOS. ALBRECHT
ZEMŘEL 20/12 1945 PO NÁVRATU
Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7107-29695
Pomník přidal: Pavlína Koncošová