Suchá

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 26.07.2012
Umístění: Suchá, na kraji obce u silnice od Havlíčkova Brodu
Nápis:
PADLÝM A ZEMŘELÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE.

LEGIONÁŘI!
ALOIS PALÁN +1918, JAN TECL +1920
VOJÍNI:
+1914
VOJTĚCH ZÁPOTOCKÝ
+1915
KAREL BOUCHNER, ANT. CULKA, VOJTĚCH ROČEK, JOSEF TECL
+1916
VÁCLAV BLAŽEK, JOSEF KERBR, JOSEF ŠTEFÁNEK
+1917
ANT. KERBR, ANT. KOHOUT, FRANT. KUTLVAŠR, JOSEF ŠPINAR
KAREL KUTLVAŠR +1918

MY DALI ŽIVOTY ZA VAŠE
OSVOBOZENÍ!
NEZAPOMEŇTE NÁS!
Poznámka:

Palán Alois, nar. 4.5.1894, Suchá. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u zásobovacího oddílu, později u 12. zemského pěšího pluku jako vojín. Zajat 4.7.1916 v Rusku. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Mošně, zařazen 2.7.1917 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 4.10.1918.
Tecl Jan, nar. 24.12.1889, Suchá. Do ČS legií v Rusku zařazen 15.51918. ostatní údaje chybí.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička