Brno

Pamětní deska František Siard Nevrkla

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Nopova 86-88/01, část Židenice
Nápis:
"BOHU - VLAST - NÁRODU"
ZDE ŽIL, BOHU - CÍRKVI SVATÉ A
ČESKÉMU NÁRODU VĚRNĚ SLOUŽIL * 7.IX.1911.
ŘÍM. KAT. KNĚZ A ČESKÝ VLASTENEC
V LETECH 1939 - 1942.
ČLEN ŘÁDU PREMONSTRÁTŮ
VDP. P. SIARD FR NEVRKLA
VZDĚL. JAD. ČSL, ORLA BRNO II. ŽIDENICE.
NA KNĚZE VYSVĚCEN L.P. 1938.
ZATČEN NĚM. OKUPANTY 29.V.1942.
UMUČEN V KONC. TÁBOŘE V OSVĚTIMI † 25.II.1943.
"ODPOČÍVEJ V POKOJI!"

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-34051
Pomník přidal: Lenka Šimčíková