Brno

Kameny zmizelých - Bedřich, Hermína a Gustav Hahnovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Zbyněk Sachl, 23.07.2018
Umístění: Brno, Grhova 142/51, městská část Veveří, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
GUSTAV HAHN
NAR. 23.1. 1872
ZATČEN GESTAPEM
1941
DEPORTOVÁN
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 10.10. 1941
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
HERMÍNA HAHNOVÁ
ROZ. KASMACHER
NAR. 1.3. 1875
DEPORTOVANÁ
28.1. 1942 DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
20.1. 1943
V TEREZÍNĚ

ZDE ŽIL
BEDŘICH HAHN
NAR. 1.5. 1903
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
28.1. 1942
DO SOBIBORU
9.5. 1942
ZAVRAŽDĚN 1942
V SOBIBORU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Zbyněk Sachl