Borovná

Pomník bratři Kočvárkové

Autor: Ing. František Jedlička, 15.06.2012
Umístění: Borovná, 400 m severně obce na polní cestě do Krahulčí
Nápis:
Pochválen Buď Pán Ježíš Kristus!
K památce svých synů
FRANTIŠKA a ANTONÍNA
KOČVÁRKA
Tež padli ve valce světové
1914-1919
Postavili, dali, Rodiče
FRANTIŠEK a ANNA
KOČVÁRKA
z Borovné roku 1924
Odpočívejte tiše v dálné cizině,
doma v srdcích žíti budete.
Poznámka:

Kočvárek Antonín, nar. 31.12.1884, Borovná, okres Dačice. V RU armádě sloužil u 17. praporu polních myslivců. Nezvěstný od 5.11.1914, Wola Buchowska, Grodzisko, Halič, severní fronta (ruské bojiště). Následně prohlášen za mrtvého, datum neuveden.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Kočvárek František, svobodník v záloze zeměbranecký pěší pluk 14, narozen 1882, Borovná, okres Dačice, Morava. Padl 1917 v Obolci, Olšanská gubernie, Mohylev, Rusko. Pohřben v Obolci.
(zdroj Úmrtní matrika zem. pěšího pluku 14, tom. V., fol.1; http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09686
Pomník přidal: Ing. František Jedlička