Hněvnice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 20.09.2009
Umístění: Hněvnice, na návsi
Nápis:
Vlast na vás nezapomíná
K poctě padlým ve světové válce 1914 – 1918

Die Heimat gedenkt Euer
Zur Ehre der Gefallenen des Weltkrieges 1914-1918

Herschmann Martin 1915 Karpaten
Dobner Thomas 1915 Tolmein
Remiger Lorenz 1916 Isonzo
Marschalek Josef 1916 Simbirsk

Kraus Josef 1916 Galizien
Lutz Johann 1918 Serbien
Eckert Josef 1918 Serbien
Turnwald Martin 1918 Serbien

„Renovováno obcí Hněvnice za pomoci bývalých občanů obce Hněvnice“
„Es wurde vom Gemeindeamt Hniemitz mit Hilfe ehemaliger Bewohner von Hniemitz renoviert“
Poznámka:

Pomník padlých v 1. SV. Jedná se o kamenný pomník s kamennou deskou. Na levé části je umístěna plechová vojenská přilba - symbolicky naznačeno prostřelení šípem.
Pomník padlých v 1. SV byl odhalen 15. června 1935. Jednalo se o pravoúhlý blok žuly s měděnou deskou, kde byla uvedena jména padlých mužů z Hněvnic. V důsledku války zahynulo 9 mužů. Padli v armádě Rakouska-Uherska na různých frontách (v Karpatech, na italské frontě, v ruském zajetí, v Srbsku či Haliči). Jak uvádí kronika obce: z celkem narukovaných 45 mužů se 7 nevrátilo aby "padli za svoji vlast hrdinskou smrtí v cizí zemi". Dva muži pak na následky války zemřeli po návratu.
Původní pomník obětem 1. SV byl v roce 1965 tehdejším režimem zničen a převezen do obce Heřmanova Huť. V lednu 2005 obec Hněvnice pomník získala zpět a 18. června 2005 byl při výročí obce slavnostně znovuodhalen.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3208-28325
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Ing. František Jedlička