Nevcehle

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 25.05.2012
Umístění: Nevcehle, travnatá plocha na návsi
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH
VOJÍNŮ
Z NEVCEHLE
R. 1914 = 1918
BUDIŽ VÁM CIZÍ
ZEMĚ LEHKÁ

I JAN POUKAR +10.10.1914
II JOSEF SMOLÍN +19.10.1914
III VÁCLAV KREJČÍ +20.10.1914
IV FRANTIŠEK VEJMĚLEK 31.10.1914
V JAN ŠEBESTA +7.11.1914
VI ALOIS VEJMĚLEK +15.2.1915
VII FRANTIŠEK POUKAR +21.3.1915
VIII FRANTIŠEK KAMARIT +3.7.1915
IX JAN MACEK +18.9.1915
X JAN MIKEŠ +6.9.1916

XII JAN HÁVA +5.3.1917
XIII JAN KREJČÍ +20.9.1917
XIV JAN NERAD +16.2.1918
XV VÁCLAV SMOLÍN +10.8.1918
XVI JAN PELEJ +15.9.1918
XVII ANTONÍN PAVLÍČEK +27.10.1918
XVIII FRANT. VEJMĚLEK +5.10.1916
XIX JOSEF BRICHTA +10.11.1918
Poznámka:

pořadové číslo XI není uvedeno


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6112-09676
Pomník přidal: Ing. František Jedlička