Stod

Háj umučených, nezařazeno

Pomník Obětem válek

Autor: Pavlína Anderlová, 31.08.2008
Umístění: Stod, hřbitov
Nápis:
OBĚTEM VÁLEK
Poznámka:

Fotografie tohoto vojenského pietního místa byla získána na základě veřejné Výzvy Pocta hrdinům, kterou v říjnu 2008 vydala Asociace nositelů legionářských tradic spolu se Spolkem pro vojenská pietní místa o.s.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3212-31247
Souřadnice: N49°37'54.25'' E13°09'34.45''
Pomník přidal: Pavlína Anderlová
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hřbitov Obětí 2. světové války

Autor: Pavlína Anderlová, 06.10.2005
Umístění: Stod, Háj umučených, severní okraj města, mezi železnicí a Plzeňskou ulicí
Nápis:
OBĚTEM NACISMU – DUBEN 1945

LIDÉ BDĚTE
ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА - АПРЕЛЪ 1945
ЛЮДИ БУДЪТЕ БДИТЕЛЪНЫ
AUX VICTIMES DU NACISME – AVRIL 1945
PEOPLE SOIT VIGILANT

HÁJ UMUČENÝCH
V DUBNU 1945 BYLO VE STODU
NĚMECKÝMI FAŠISTY
POVRAŽDĚNO 241 BOJOVNÍKŮ
ZA SVOBODU LIDSTVA.
ZDE ODPOČÍVAJÍ SVŮJ VĚČNÝ SEN.
POKOJ JEJICH POPELI
– ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Dne 13.04.1945 přijel na nádraží ve Stodě transport cca čtyř tisíc osob z koncentračního tábora v Buchenwaldu. Mezi vězněnými prý byli Češi, Poláci, Rusové, Francouzi, Holanďané a i několik amerických vojáků. Dle svědků byli tito lidé ve velmi zuboženém stavu a ve vagonech byli společně živí, umírající a mrtví.
Ve Stodě bylo pohřbeno 250 obětí z tohoto transportu, jejich totožnost nebyla zjištěna, jen z pozůstatků oděvů a z výpovědi svědků lze usuzovat na různé národnosti. Z celkového počtu pohřbených obětí mělo být podle zbytků částí oděvů též devět amerických parašutistů. Z popudu americké vojenské mise byla 12.08.1945 provedena exhumace a pozůstatky amerických vojáků převezeny ze Stoda na jiné místo. Podle zápisů je v Háji umučených pochováno 241 osob.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3212-06118
Pomník přidal: Pavlína Anderlová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vladimír Štrupl