Žinkovy

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Miroslav Kaufner, 01.08.2008
Umístění: Žinkovy, naproti hřbitovu, na okraji obce
Nápis:
ZBOROV – TERRONNE - DOSSO ALTO – DOBRIČ

ANTON FRANTIŠEK
ANTON JOSEF
ANTON VOJTĚCH
BÁRTA JOSEF
BOKR JOSEF
BOŘÍK VÁCLAV
HNOJSKÝ FRANTIŠEK
HOLÝ FRANTIŠEK
HORA JAN
HORA VÁCLAV
HOULÍK VÁCLAV
JANKOVEC ANTONÍN
JECHURA VÁCLAV
JENÍK VOJTĚCH
KARHAN EMANUEL
KARHAN FRANTIŠEK
KOVÁŘ JAN
KOVÁŘ JOSEF
KOVÁŘ VOJTĚCH
KUBÍK JOSEF
KUBÍK VÁCLAV
MILOTA JOSEF
MISCHNER VLADIMÍR
MODR FRANTIŠEK
MODR KAREL
NOVÁK JOSEF
OCHOC JAN
PEZL JAN
SMRČKA ANTONÍN
SMRČKA EMANUEL
SVOBODA VÁCLAV
SÝKORA VÁCLAV
ŠATRA VÁCLAV
ŠMITT RUDOLF
ŠRÁMEK FRANTIŠEK
ŠTÁDLER EDUARD
TROCH FRANTIŠEK
TROCH VÁCLAV
VANĚK VÁCLAV

JAN ŠLINGR
NAR. 26.2.1909
POPRAVEN NACISTY 14.2.1944
V DRÁŽĎANECH
Poznámka:

Pomník se sochou vojáka je dílem ak. sochaře Glose z Klatov. Byl slavnostně odhalen 29.8.1926.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3207-05119
Souřadnice: N49°29'13.02'' E13°29'28.45''
Pomník přidal: Miroslav Kaufner

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Žinkovy, v trávníku uprostřed schodiště, zámek v Žinkovech
Nápis:
1945 1990
„SECOND DRAGOONS“
9. KVĚTNA 1945 BYL ŽINKOVY - ZÁMEK SÍDLEM VELITELSTVÍ DRUHÉ JÍZDNÍ MECHANIZOVANÉ
SKUPINY TŘETÍ ARMÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ. Z TOHOTO SÍDLA DRUHÁ JÍZDNÍ SKUPINA KRYLA
ČELO TŘETÍ ARMÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AŽ DO 12. KVĚTNA 1945, KDY SE OZBROJENÉ SÍLY
SPOJENÝCH STÁTŮ ZAČALY STAHOVAT NA ZÁPAD.
ZBUDOVÁNO NA 45. VÝROČÍ MÍRU V EVROPĚ JAKO PROJEV ÚCTY DŮSTOJNÍKŮM A VOJÁKŮM
DRUHÉHO JÍZDNÍHO OBRNĚNÉHO PLUKU, KTEŘÍ BOJOVALI V OZBROJENÉM TAŽENÍ ZA
OSVOBOZENÍ EVROPY.
ON MAY 9. 1945 ZINKOVY CASTLE WAS THE SITE OF THE THIRD UNITED STATES ARMY`S
SECOND CAVALRY GROUP (MECHANIZED), COMMAND POST. FROM THE SITE THE SECOND
CAVALRY SCREENED FORWARD OF THE THIRD U. S. ARMY FRONT UNTIL 12. MAY 1945
WHEN U. S. FORCES BEGAN THEIR WITHDRAWAL TO THE WEST.
ERECTED ON THE 45TH ANNIVERSARY OF PEACE IN EUROPE TO HONOR THE OFFICERS
AND TROOPERS OF THE SECOND ARMORED CAVALRY REGIMENT WHO FOUGHT IN THE
CAMPAION TO LIBERATE EUROPE.
L. D. HOLDER
65TH COLONEL OF THE REGIMENT
Poznámka:

(zdroj: http://www.sumava.cz/objekt_az/4606-pametni-deska-second-dragoons-zinkovy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3207-05151
Souřadnice: N49°28'43.51'' E13°30'11.93''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník 100 let republiky

Autor: Milan Lašťovka, 18.07.2019
Umístění: Žinkovy, před hřbitovem
Nápis:
1918
2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°29'12.79'' E13°29'27.77''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Emanuel Šrámek

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Žinkovy, na domě čp. 14
Nápis:
PAMÁTCE ŽINKOVSKÉHO RODÁKA,
GENMJR. ING. EMANUELA ŠRÁMKA,
ÚČASTNÍKA BOJŮ ZA SVOBODU VLASTI
V LETECH 1939 - 1945.
Poznámka:

Genmjr. Ing. Emanuel Šrámek se narodil 2. května 1910 v Žinkovech, ve kterých také 24. července 1992 zemřel. V letech 1915 – 1921 navštěvoval v Žinkovech obecnou školu, reálné gymnázium v Plzni v letech 1921 – 1922, první státní reálné gymnázium v Praze, 1922 – 1930. Školu pro důstojníky pěchoty v Klatovech absolvoval v letech 1930 – 1931 v hodnostech svobodník, desátník. Po té nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, 1931 – 1933 (v hodnostech četař aspirant až poručík pěchoty). V letech 1933 – 1935 působil jako velitel 2. roty 2. horského praporu v Dolním Kubíně v hodnosti poručík pěchoty. Dále roku 1935 II. Horský pluk, 4. rota, Turčianský sv. Martin, od 01.9.1936 Strážní prapor II, 4. hraničního pluku v Háji u Opavy v hodnosti poručíka pěchoty. V roce 1937 – 1938 Strážní prapor II. ženijního skupinového velitelství v Háji u Opavy. Do 15.3.1939 4. Hraniční pluk, 1. prapor, 4. rota, Vlachovo a Štítník (Slezsko), v hodnosti poručíka pěchoty. 15.3.1939 propuštěn na dovolenou z Československé armády a pobývá střídavě v Žinkovech a v Praze. Dne 12. června 1939 odchází pěšky přes protektorátní hranici do Krakova a do Bronovicv Polsku, do sběrného místa formujícího se československého odboje. Počátkem léta 1939 odplouvá polskou lodí „Chrobry“ s ostatními příslušníky Čsl. armády v Polsku do Francie do St. Germain au Laye do dalšího sběrného stanoviště budoucích Čsl. jednotek v zahraničí. Po pádu Francie putuje lodí Rod el Farag z Francie do Velké Británie (Liverpoolu). V červenci 1940 byl prezentován u 1. pěšího pluku I. praporu 3. roty u Čsl. zahraničních jednotek ve Velké Británii v Cholmondeley v hrabství Cheshire v postavení velitele kulometné roty. Dne 25.10.1941 byl povýšen do hodnosti nadporučíka ve funkci zástupce velitele roty, výcvik jednotek probíhá v anglických obcích Leamington Spa a Lowestoft. V roce 1943 se stává absolventem tankového kurzu v hodnosti nadporučíka u I. tankového praporu 1. roty Čsl. zahraniční jednotky v Dovecourtu. Dne 18.8.1944 byl odvelen do Čsl. jednotky ve Velké Británii k 1. Čsl. sboru v SSSR do funkce velitele samostatného motorizovaného praporu automatčíků u 1. tankové brigády v hodnosti kapitána pěchoty. Cesta na východní frontu byla s ohledem na válečnou geopolitickou situaci značně komplikovaná. Nejprve v konvoji lodí z Liverpoolu do Alexandrie v Egyptě, poté po souši do Káhiry, Haify a iráckého Bagdádu. Odtud do perského Teheránu, ze kterého putoval do sovětského Baku. Dne 14.11.1944 přidělen k 1. československému sboru v SSSR, k 1. čsl. samostatné tankové brigádě na sovětsko – německé frontě účastníkem tažení na řece Ondavě v Karpatech, ve velitelské funkci se zúčastnil dobytí Nižního Komárníku a Bodružalu. V bojích jednotka jím vedená přišla o všechny tanky. Stav výzbroje a posádek byl doplněn do dvou měsíců. Již kompletně dozbrojená jednotka se zúčastnila osvobození prvního města Československé republiky Stropkova na východním Slovensku. Ve dnech 21.4. – 10.5.1945 byl účastníkem bojů a osvobození Opavy, Moravské Ostravy, kde jeho jednotka, respektive jeho tanky, byli prvními osvoboditeli města (30.4.1945), dále Bolatic na Opavě, již v hodnosti majora pěchoty a v postavení zástupce velitele Čsl. brigády, ostravské a pražské operace Rudé armády. Osvobození přinesl Velkému Polomu, Čavisovu, Zábřehu (26.4.1945), kromě Ostravy, Fulneku a Olomouci (30.4.1945). Stal se účastníkem osvobozovacího tažení Poličkou, Čáslaví, Kutnou Horou až do Prahy (1.-10.5.1945). Pro období srpna a září 1945 vykonával funkci velitele 1. tankové brigády Československé armády v osvobozené vlasti, v hodnosti majora pěchoty. Od září 1945 do září 1946 byl velitelem tankové brigády ve Vysokém Mýtě. Vysokou školu válečnou v Praze navštěvoval mezi 1.10.1946 – 31.8.1947. Od 1.10.1946 do 31.7.1947 působil jako vojenský pedagoga vysoké škole válečné pro tanková vojska v Praze, v oboru vojenské taktiky, v hodnosti majora. Od 1.9.1947 do 30.08.1948 po převelení působil u 35. pěšího pluku na velitelství II. pěší divize v postavení přednosty 4. oddělení štábu. K 31.8.1948 zařazen do Prahy na Vysokou školu jako profesor stolice tankového vojska, povýšen do hodnosti podplukovníka. K 1.9.1948 zařazen do skupiny důstojníků generálního štábu, povýšen do hodnosti plukovníka, kde setrval v zařazení do roku 1951. V roce 1951 absolventem generálského kurzu a dalších kurzů, starším profesorem tankových vojsk Vysokého učiliště v Praze. Po absolvování kurzů do 15.12.1952 náčelníkem vyšší školy důstojníků tankového vojska při Generálním štábu Československé armády. K 31.12.1952 byl propuštěn z Československé armády, spolu s dalšími bojovníky za svobodu vlasti v letech 1939 – 1945 bojujících mj. na západních frontách v jednotkách demokratických států. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/4612-pametni-deska-genmjr-ing-emanuel-sramek/ )
Šrámek Emanuel, generálmajor, narozen 2.5.1910 Žinkovy, okres Přeštice, osobní číslo Z; J-1325. Odveden 23.9.1939, Francie; Agde, poručík pěchoty z pov. čs., 16.07.1933.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/4775189 )
dále i http://www.zinkovy.cz/mestys-1/informace-o-mestysu/osobnosti/genmjr-ing-emanuel-sramek/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3207-26674
Souřadnice: N49°29'07.32'' E13°29'33.01''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Říha

Autor: Milan Lašťovka, 18.07.2019
Umístění: Žinkovy, hřbitov
Nápis:
pplk. ing. KAREL ŘÍHA
*18.9.1926 +11.10.1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°29'14.37'' E13°29'30.59'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka