Zahorčičky

Pomník Václav Ladman

Autor: Karel Fous, 06.07.2007
Umístění: Zahorčičky, u silnice od Bezděkova do vsi
Nápis:
VÁCLAV
LADMAN
padl na Italském bojišti
7.8.1916 stár 44 roků

Spi tam sladce,
náš drahý.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3207-05134
Souřadnice: N49°25'36.41'' E13°45'25.21''
Pomník přidal: Karel Fous

Pomník Václav Augustín

Autor: Marta Nejedlá, 20.09.2009
Umístění: Zahorčičky, u silnice západně od obce
Nápis:
VÁCLAV
AUGUSTÍN

povolání řezník
ruský legionář
,,Jana Husi“
1. střel. pluk 8 rota
nar. 10/8 1896
v Záhorčičkách č.1
19/6 padl v boji 1917
proti rakouské dynastii
u Zborova v Haliči.
Pohřben na hřbitově
ve vesnici Cecová.
Bratr tento hrdinný
od plzeňského pluku 35. kulomety zastřelený.
S krve našich českých synů
vyšlo slunko svobody.

1921.
Poznámka:

Augustin Václav, Vasil, narozen 10.8.1896, Záhorčičky. Služba v RU nedoložena, zajat. Do ČS legií v Rusku zařazen jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl v boji 19.6.1917. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3207-05105
Souřadnice: N49°25'36.01'' E13°45'23.05''
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Ing. František Jedlička