Dušejov

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jan Štěrba, 05.05.2012
Umístění: Dušejov, průčelí kulturního domu
Nápis:
PAMÁTCE TĚCH
Z JICHŽ KRVE RODILA SE
NAŠE SVOBODA

DUBA FRANT. LEG.
DUBA RUD. LEG.
DAVID JOS.
DUBA JAKUB
DUBA JAN
DUBA JOS.
DUBA STAN.
DUBA VÁCLAV
DOLEJŠÍ JAN
DOLEJŠÍ VÁCLAV
FRIEDL MATĚJ
NOVÁK FRANT.
PACHTA FRANT.
VÁCHA JAN
ZEMAN FRANT.
ZEMAN JAR.
MAREK KAREL
Poznámka:

Duba František, narozen 23.11.1885, Dušejov. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 12. praporu polních myslivců. Zajat 19.11.1914 Janina. Do ČS legie v Rusku se přihlásil v Jekatěrinoslavi 11.11.1917. Zařazen 24.11.1917 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Padl 4.6.1918 u Lipjagy jako vojín 4. střeleckého pluku.
Duba Rudolf, narozen 27.4.1895 v Dušejově. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 12. zemského pěšího pluku. Zajat 16.6.1916, Kolky. Do Š legií v Rusku se přihlásil v Makajevsku. Zařazen 22.4.1918 jako vojín k 9. střeleckému pluku. Padl 23.10.1918 u Savruchy.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08556
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Novák

Autor: František Mrvka, 07.12.2017
Umístění: Dušejov, hřbitov u kostela
Nápis:
ANTONÍN
NOVÁK
*24.5.1914 padl 6.5.1945
Dřímáš zde věčný sen,
neznáš žádné strasti,
celý život sloužils jen
své české vlasti.
Tvou rakev halili
jen národní stuhy,
vždyť život jsi položil
pro své české druhy.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jiří Nečad

Autor: František Mrvka, 07.12.2017
Umístění: Dušejov, hřbitov u kostela
Nápis:
RODINA NEČADOVA
JIŘÍ
*13.12.1938
+31.8.1958
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRTÍ
PŘI VÝKONU SLUŽBY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka