Benešov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 21.10.2008
Umístění: Benešov, Husova, prostranství před budovou gymnázia
Nápis:
1914 - 1919

PRAVDA VÍTĚZÍ

TÁŽ ZEMĚ PO NÍŽ VYKROČILI VPŘED,
TÁŽ ZEMĚ, KTEROU ZKROPILI SVOU KRVÍ
NÁM, VÁM I BUDOUCÍM MÁ VYPRÁVĚT,
ŽE NIKDY NECOUVLI A VŽDYCKY BYLI PRVNÍ.

BUDOUCÍM GENERACÍM POSTAVILA
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V BENEŠOVĚ.

POSTAVENO PÉČÍ STODRUHÁKŮ
1936

A NAŠI MRTVÍ ŽIJÍ V NÁS,
MLUVÍME ŘEČÍ JEJICH,
TOU ŘEČÍ, JEJÍŽ SLADKÝ HLAS
ŽIVIL NÁS V BEZNADĚJÍCH.

VDĚČNÉ OBČANSTVO OBĚTEM NACISMU
1938 - 1945

Padlí a zemřelí vojínové
ve světové válce
1914-1918

Z FARNOSTI BENEŠOVSKÉ
z Benešova
Andršt Emanuel, Balík Jindřich, Bubník Ferdinand, Dudek Václav, Drahota Jindřich, Fišer Rudolf, Fišer Oskar, Frischman Josef, Friedman Karel, Friedman Gustav, Fialka František, Hrabánek Jindřich, Hladík Josef
Houra Antonín, Jeřábek Jan, Kába Josef, Kosík Jaroslav, Král Ladislav, Král Otto, Maršík František, Malina Jindřich, Přerovský Rudolf, Rödr Jaroslav, Růžička Josef, Šabat Ferdinand, Sysel Karel, Slavík Václav, Špinar František
Toula Antonín, Vacek Josef, Vytejček Ferdinand, Fulín František — Myslič, Fulín Pavel — Myslič, Hendrych Josef — Hliňanka, Chlistovský Josef — Myslič, Neufus Josef — Radikovice, Tarantík Josef — Chvojen, Fialka Antonín, Brousil Bohumil, Machula Karel, Sýkora František, Sysel Jan, Vytejček Eduard
z Benešova
Čedík Štěpán, Diviš Jan, Dojáček František, Drahota František — otec, Drahota František — syn, Dřízhal Josef, Dvořák Emanuel, Fára Josef, Fialka Eduard, Filip František, Flieger Jan, Flieger Matěj, Fulín Jaroslav, Fulín František
Fulín Václav, Haas Josef, Hanzák Josef, Hašek Antonín, Havlíček Josef, Hovorka Karel, Hruška Josef, Hruška Alois, Hruška Václav, Hrdý Josef, Hrstka Josef, Hronek Jan, Chobotský Jan, Janota Ladislav, Kašpar Antonín, Khek Jaroslav
Kleňka Antonín, Kolanda Alois, Konrád František, Konrád Josef, Kopecký Antonín, Kosík František, Kosík Jindřich, Krejcárek Josef, Kučera Josef, Klokočník Jan, Mácha Jan, Malina František, Mareš Josef, Mrázek Karel, Mrázek Stanislav, Nedbal František
Nedbal Josef, Neufus Josef, Novák František, Novák Josef, Pazdera František, Ponc Antonín, Perl Václav, Prchal František, Pinkas Antonín, Procházka František, Procházka Josef, Prokšík Josef, Platil Antonín, Říha Jan, Šach Karel, Škoula Jan
Šíp Jan, Šiška František, Sochor Josef, Sysel Antonín, Trenkvič Vilém, Váňa Václav, Vaništa Josef, Veselý Václav, Vranovský Jan, Vonšovský Vojtěch, Zvára Jan, Zvíhal Karel, Zíka Václav
z Bedrče
Pazdera Antonín, Pazdera Josef, Škvor František, Škvor Jindřich, Vosický Josef, Zvára Antonín
z Budkova
Barek Josef
z Dlouhých Polí
Burda Jan, Dvořák Josef, Kučera Josef, Novotný Antonín
z Hůrky
Bohata Jan
z Chlistova
Strnad Jaroslav, Zoula Josef
z Jarkovic
Šešina Václav
z Jírovic
Brabec Antonín, Brabec František, Sadílek Josef, Skrčený Josef, Vaněček Antonín
z Konopiště
Waldhauser Jan
z Mysliče
Hašek Jan, Pazdera František
z Dolního Podhájí
Zoubek František
z Horního Podhájí
Janoušek František, Kladivo Karel, Tomek Václav
z Poměnic
Bartůněk Karel, Párys Jan, Švimberský František
z Radikovic
Hlaváček Josef, Krejcárek Josef
ze Skalice
Matoušek Jan, Matoušek Karel
z Tismi
Brejla Jan, Brejla František, Fulín Václav, Jindra Jan, Kohoutek Jan, Mašek Václav, Starosta Karel, Stibůrek Jan, Škvor František
ze Žabovřesk
Macháček Jan, Pála Antonín, Pála Josef, Stehlík Václav, Škramlík Antonín
Poznámka:

Památník obětem 1. světové války zhotoven od sochaře Břetislavem Bendou z roku 1936. U pomníku jsou umístěny po stranách 2 kamenné bloky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Stav změněn, doplněn seznam obětí války, chybí obě postraní plastiky (říjen 2014).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-37035
Souřadnice: N49°47'00.02'' E14°41'22.07''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
1939 – 1945
NEZAPOMENEME

JOSEF FARKA *2.8.1886 V KOJČICÍCH NA PEL-
HŘIMOVSKU +1.7.1942 V TÁBOŘE. PŮSOBIL JA-
KO PROFESOR ČEŠTINY A NĚMČINY V JINDŘ.
HRADCI, CHRUDIMI A PO 28 LET NA NAŠEM ÚSTA-
VĚ. OD 6.1.1941 VEDL ÚSTAV JAKO ŘEDITEL. JEHO LÁSKOU BYLA LI-
TERATURA, JEJÍŽ KRÁSY NADŠENĚ OBJEVOVAL ŠIROKÝM KRUHŮM
VEŘEJNOSTI. BYL MUŽEM BOHATÉHO SRDCE, HLUBOKÉHO SOCIÁL-
NÍHO CÍTĚNÍ, OBLÍBENÝ V CELÉM KRAJI. DNE 25. ČERVNA 1942 BYL
ZATČEN A 1. ČERVENCE TÉHOŽ ROKU V TÁBOŘE POPRAVEN.

MIROSLAV ALTMAN *16.6.1925 V KRHANICÍCH
+2.6.1945 V KLADNĚ. ÚČASTNIL SE V REVOLUČNÍCH
DNECH ODBOJE V ZÁKOLANECH U KRALUP. PŘI PŘES-
TŘELCE S NĚMCI BYL TĚŽCE RANĚN A PO DVOU MĚSÍ-
CÍCH ZRANĚNÍ PODLEHL.

ZDENĚK MIKEŠTÍK *31.8.1924 V BOHUSLAVICÍCH
+6.5.1945 V DAŘBOŽI-BABICÍCH. ZE ZPRÁV ROZHLA-
SU ČERPAL NEOCHVĚJNOU VÍRU VE VÍTĚZSTVÍ SVOBO-
DY. VE DNECH POVSTÁNÍ PRAŽSKÉHO LIDU BYL NĚMCI
ODVLEČEN A UTÝRÁN K SMRTI. NEDOČKAL SE JIŽ USKUTEČNĚNÍ SVÉHO
ŽIVOTNÍHO PLÁNU – STUDIA LÉKAŘSTVÍ.

ZDENĚK ZÍKA *27.3.1922 V BENEŠOVĚ +17.2.1943
V OSVĚTIMI. V ČERVNU 1942 BYL ODVLEČEN GESTAPEM
ZE ŠKOLNÍ LAVICE JAKO ČLEN PODZEMNÍHO HNUTÍ ZA
SVOBODU ČESKOSLOVENSKA. PO SEDMI MĚSÍCÍCH UTR-
PENÍ NA PANKRÁCI, V DRÁŽĎANECH A OSVĚTIMI POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
ZA VLAST. ZOSOBŇOVAL IDEÁL STUDENTA, KTERÝ VROZENÉ NADÁNÍ
UMĚLECKÉ SPOJOVAL V HARMONICKÝ CELEK S PÍLÍ A VYTRVALOSTÍ.

ZEMŘELI, ALE JEJICH NEZLOMNÁ VÍ-
RA V ČESKOU SVOBODU SE VTĚLILA
V NÁŠ ŽIVOT

RUDOLF VONDRÁŠEK *22.9.1920 +9.3.1945 V MALÉ PEVNOSTI V TEREZÍNĚ.
MATUROVAL NA TOMTO GYMNÁZIU 23.6.1939. BYL TOTÁLNĚ NASAZEN DO VÍDNĚ,
ODKUD UTEKL. ZATČEN GESTAPEM V PRAZE. PŘEVEZEN DO TEREZÍNA, OPĚT UTEKL,
ZA DVA DNY CHYCEN A MUČEN. DNE 9.3.1945 BYL UKAMENOVÁN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Rudolf Blán

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
RUDOLF BLÁN
15.8.1884 - 29.7.1940
RABÍN A UČITEL NÁBOŽENSTVÍ NA ZDEJŠÍM GYMNÁZIU.
ZA 2. SVÉTOVÉ VÁLKY UMUČEN V KONCENTRAČNÍM
TÁBOŘE BUCHENWALD.
OSM STUDENTŮ MATURITNÍHO ROČNÍKU GYMNÁZIA
ZAHYNULO ZA NACISTICKÉ OKUPACE V LETECH 1939 – 1945
PRO SVŮJ ŽIDOVSKÝ PŮVOD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jiří Frank

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
NA PAMĚŤ
KAPITÁNA ČS. ARMÁDY V SSSR
JIŘÍHO FRANKA
NOSITELE ŘÁDU RUDÉ HVĚZDY

NAR. 12.7.1913 V POSTUPICÍCH
ABSOLVENTA BENEŠOVSKÉHO
GYMNÁZIA, KTERÝ PADL
V BITVĚ U SOKOLOVA
DNE 8.3.1943
Poznámka:

Frank Jiří, kapitán in memoriam, nar. 12.7.1913, Postupice, okres Benešov, kmenové číslo 53/D, příslušník 1. pěší prapor. Padl 8.3.1943 jako podporučík v bitvě u Sokolova.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/1910513 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-27172
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Bedřich Šteiger

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Husova 470, mezipatro schodiště gymnázia
Nápis:
IN MEMORIAM
pplk. četnictva BEDŘICH ŠTEIGER
*4.6.1897 +8.8.1949
ABSOLVENT ZDEJŠÍHO GYMNÁZIA, ITALSKÝ LEGIONÁŘ –
JEDEN Z HLAVNÍCH ORGANIZÁTORŮ PŘÍPRAV VOJENSKÉHO
PROTISTÁTNÍHO PŘEVRATU NA JAŘE 1949. PO PROZRAZENÍ
TOHOTO POKUSU ZATČEN A VYŠETŘOVÁN StB. SE ZRANĚNÍM
PŘEVEZEN DO CHEBSKÉ NEMOCNICE, KDE POD PSYCHICKÝM
TLAKEM DOBROVOLNĚ UKONČIL SVŮJ ŽIVOT.

DALŠÍCH NĚKOLIK DESÍTEK STUDENTŮ GYMNÁZIA ROVNĚŽ
BOJOVALO ZA VLAST V ČESK05LOVENSKÝCH LEGIÍCH.
ČsOL V BENEŠOVĚ – 28.10.2005
Poznámka:

Šteiger Bedřich, nar. 4.6.1897, Tvoršovice okr. Benešov. V RU armádě sloužil u pěchoty jako svobodník. Zajat 14.9.1916, Nová Ves. Do čs legií v itálii zařazen 26.4.1918 jako svobodník k 39. pěšímu pluku. Službu v legiích skončil v r. 1919 jako podporučík a odešel k četnictvu.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3061777 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-27163
Pomník přidal: Ing. František Jedlička