Benešov

Husova, Husovo náměstí, K Pazderně, Malé náměstí, Masarykovo náměstí, Na Karlově, Pod Hřbitovem, Řeznická, Tyršova

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 21.10.2008
Umístění: Benešov, Masarykovo náměstí 100, městský úřad, vpravo po vstupu do budovy
Nápis:
Odboj čs. důstojníků proti okupantům
v letech 1939 - 1945

In memoriam

plk. Miloslav Stehlík *1898
referent voj. zpravodajství, zatčen 24.8.1939
věznění podlehl v Budyšíně 21.10.1942

plk. Ludvík Český *1887
plk. Josef Průša *1896

členové skupiny Obrana národa organizovali
kádry vojenských jednotek a obstarávali zbraně.
Zatčeni byli 14.2.1940. Odsouzeni k smrti,
popraveni v Berlíně 10.5.1943.
Poznámka:

Český Ludvík, nar. 23.8.1887, Křečovice okr. Benešov. V RU armádě sloužil u 102. pěšího pluku jako desátník. Zajat 6.7.1916, Val Sugana. Do čs legií v Itálii se přihlásil 26.12.1916, Nota Sicílie. Zařazen 26.4.1918 jako desátník k 32. pěšímu pluku. Službu skončil 31.12.1919 jako poručík a pokračoval ve službě v ČSA.
Průša Josef, nar. 4.12.1896, Kakovice okr. Písek. V RU armádě sloužil u 28. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 28.9.1915, Olika. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Kyjevě, zařazen 7.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Službu skončil jako poručík a pokračoval ve službě v ČSA.
(zdroj hhttp://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-01675
Souřadnice: N49°47'0.06'' E14°41'23''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc, 16.10.2008
Umístění: Benešov, Na Karlově, restaurovaná stěna zříceny minoritského kláštera před budovou ZŠ Karlov
Nápis:
NEZDOLNI JEDINÉ
MYŠLENCE ITÁLIE ZDE
VĚŘILI, TRPĚLI, UMÍRA
LI TRIDENTŠTÍ VYDÁ
NI RAKOUSKEM NA PRO
NÁSLEDOVÁNÍ POD KŘÍ
DLEM VÍTĚZSTVÍ.TRIDENT
SKO VDĚČNĚ VZPOMÍNÁ
SVÝCH SYNŮ, MUČEDNÍKŮ.

FERMI I UN SOLO
PENSIERO ITALIA
QUI CREDETERO PA
TIRONO MORIRONO I
TRENTINI INDICATI
DALL AUSTRIA ALLA
PERSECUZIONE NE??
LALA DELLA VITTO
RIA IL TRENTINO
RICORDA I MARTIRE
RICONSCENTE

MCMXXVI
Poznámka:

Nečitelná dve písmena z fotografie autora.
Za války byl v Benešově internován oddíl Italů z Tridentu. Trident byl tehdy rakouským územím s italským obyvatelstvem a bylo zřejmé, že Italové v rakouských uniformách v boji proti svým krajanům by byli více než nespolehliví. Rakouské úřady internované Italy, kteří se nemohli dovolat žádného práva, šikanovaly, kde jen mohly, ale benešovští občané se snažili, aby jim jejich těžký úděl co nejvíce usnadnili.
Klášter Minoritů byl vybudován počátkem 13. století na vrchu Karlov, roku 1420 vypálen husity při jejich tažení z Tábora na Prahu, později obnoven, definitivně zničen Švédy roku 1648 během třicetileté války.
(zdroj Lumír Hlaváč Voticko; Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1957)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-36920
Souřadnice: N49°47'04.07'' E14°41'29.07''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 21.10.2014
Umístění: Benešov, Na Karlově, vchod do děkanského kostela sv. Mikuláše (3 pamětní desky oboustranně)
Nápis:
(deska vpravo)
PADLÍ A ZEMŘELÍ VOJÍNOVÉ VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918
Z FARNOSTI BENEŠOVSKÉ.

Z BENEŠOVA
ANDRŠT EMANUEL, BALÍK JINDŘICH, BUBNÍK FERDINAND, DUDEK VÁCLAV, DRAHOTA JINDŘICH, FIŠER RUDOLF, FIŠER OSKAR, FRISCHMAN JOSEF, FRIEDMAN KAREL
FRIEDMAN GUSTAV, FIALKA FRANTIŠEK, HRABÁNEK JINDŘICH, HLADÍK JOSEF, HOURA ANTONÍN, JEŘÁBEK JAN, KÁBA JOSEF, KOSÍK JAROSLAV, KRÁL LADISLAV
KRÁL OTTO, MARŠÍK FRANT, MALINA JINDŘICH, PŘEROVSKÝ RUDOLF, RÖDR JAROSLAV, RŮŽIČKA JOSEF, ŠABAT FERDINAND, SYSEL KAREL, SLAVÍK VÁCLAV
ŠPINAR FRANT., TOULA ANTONÍN, VACEK JOSEF, VYTEJČEK FERD., FULÍN FRANT. (MYSLIČ) FULÍN PAVEL (MYSLIČ), HENDRYCH JOS. (MLIŇANKA), CHLISTOVSKÝ JOS. (MYSLIČ), NEUFUS JOS. (RADIKOVICE)
TARANTÍK JOS. (CHVOJEN), FIALKA ANTONÍN, BROUSIL BOHUMIL, MACHU LA KAREL, SÝKORA FRANTIŠEK, SYSEL JAN, VYTEJČEK EDUARD

(deska první vlevo)
z Benešova
ČEDÍK STĚPÁN, DIVIŠ JAN, DOJÁČEK FRANTIŠEK, DRAHOTA FRANT. otec, DRAHOTA FRANT. syn, DŘÍZHAL JOSEF, DVOŘÁK EMANUEL, FÁRA JOSEF, FIALKA EDUARD, FILIP FRANTIŠEK, FLIEGER JAN, FLIEGER MATĚJ, FULÍN JAROSLAV, FULÍN FRANTIŠEK, FULÍN VÁCLAV, HAAS JOSEF, HANZÁK JOSEF, HAŠEK ANTONÍN, HAVLÍČEK JOSEF, HOVORKA KAREL, HRUŠKA JOSEF, HRUŠKA ALOIS, HRUŠKA VÁCLAV, HRDÝ JOSEF, HRSTKA JOSEF
HRONEK JAN, CHOBOTSKÝ JAN, JANOTA LADISLAV, KAŠPAR ANTONÍN, KHEK JAROSLAV, KLEŇKA ANTONÍN, KOLANDA ALOIS, KONRÁD FRANTIŠEK, KONRÁD JOSEF, KOPECKÝ ANTONÍN, KOSÍK FRANTIŠEK, KOSÍK JINDŘICH, KREJCÁREK JOSEF, KUČERA JOSEF, KLOKOČNÍK JAN, MÁCHA JAN, MALINA FRANTIŠEK, MAREŠ JOSEF, MRÁZEK KAREL, MRÁZEK STANISLAV, NEDBAL FRANTIŠEK, NEDBAL JOSEF, NEUFUS JOSEF, NOVÁK FRANTIŠEK, NOVÁK JOSEF
PAZDERA FRANT., PONC ANTONÍN, PERL VÁCLAV, PRCHAL FRANTIŠEK, PINKAS ANTONÍN, PROCHÁZKA FRANT., PROCHÁZKA JOSEF, PROKŠÍK JOSEF, PLATIL ANTONÍN, ŘÍHA JAN, ŠACH KAREL, ŠKOULA JAN, ŠÍP JAN, ŠIŠKA FRANTIŠEK, SOCHOR JOSEF, SYSEL ANTONÍN, TRENKVIČ VILÉM, VÁŇA VÁCLAV, VANIŠTA JOSEF, VESELÝ VÁCLAV, VRANOVSM JAN, VONŠOVSÝ VOJTĚCH, ZVÁRA JAN, ZVÍHAL KAREL, ZÍKA VÁCLAV

(deska druhá vlevo)
z Bedrče.
PAZDERA ANTONÍN, PAZDERA JOSEF, ŠKVOR FRANTIŠEK, ŠKVOR JINDŘICH, VOSICKÝ JOSEF. ZVÁRA ANTONÍN
z Budklova.
BAREK JOSEF
z Dlouhých Polí.
BURDA JAN, DVOŘÁK JOSEF, KUČERA JOSEF, NOVOTNÝ ANTONÍN
z Húrky.
BOHATA JAN
z Chlistova.
STRNAD JAROSLAV, ZOULA JOSEF
z Jarkovic.
ŠEŠINA VÁCLAV
z Jírovic.
BRABEC ANTONÍN, BRABEC FRANTIŠEK, SADÍLEK JOSEF, SKRČENÝ JOSEF, VANĚČEK ANTONÍN
z Konopiště.
WALDHAUSER JAN
z Mysliče.
HAŠEK JAN, PAZDERA FRANTIŠEK
z Dol. Podhájí.
ZOUBEK FRANTIŠEK
z Hor. Podhájí.
JANOUŠEK FRANT., KLADIVO KAREL, TOMEK VÁCLAV
z Poměnic.
BARTŮNĚK KAREL, PÁRYS JAN, ŠVIMBERSKÝ FRANT.
z Radikovic.
HLAVÁČEK JOSEF, KREJCÁREK JOSEF
ze Skalice.
MATOUŠEK JAN, MATOUŠEK KAREL
z Tismi.
BREJLA JAN, BREJLA FRANT., FULÍN VÁCLAV, JINDRA JAN, KOHOUTEK JAN, MAŠEK VÁCLAV, STAROSTA KAREL, STIBŮREK JAN, ŠKVOR FRANTIŠEK
ze Žabovřesk.
MACHÁČEK JAN, PÁLA ANTONÍN, PÁLA JOSEF, STEHLÍK VÁCLAV, ŠKRAMLÍK ANTONÍN

PROVEDL JAN KAMARÝT. 1923.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-01696
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Vladimír Haering

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
MUDR. VLADIMÍR
HAERING

*24.VI.1882 +6.XI.1942

V KÁZNICI HAMELU V NĚMECKU
OBĚTOVAL ŽIVOT ZA SVOJÍ VLAST A NÁROD.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-01689
Souřadnice: N49°47'4.16'' E14°41'39.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Walter

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
náš vřele milovaný manžel a otec

ANTONÍN WALTER

c. a k. důstojník v. v. a vrchní revident
řiditelství buštěhradské dráhy
zemř. dne 29. srpna 1909
ve věku 68 roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'04.63'' E14°41'38.05''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Vágner

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2015
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
ZDE KLIDNĚ ODPOČÍVÁ
JOSEF VÁGNER
rotm. stav. služ. v. v.
*18.7.1888 +29.12.1922

DŘÍMEJ TIŠE MUŽI, OTČE,
RADOST NAŠE JEDINÁ,
NA TEBE SI ŽENA S DÍTKEM,
S SLZOU V OKU VZPOMÍNÁ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'3.64'' E14°41'40''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Vochozka

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK VOCHOZKA

*10.10.1940 +10.11.1968

ODEŠEL BEZ ROZLOUČENÍ, ALE V
NAŠICH SRDCÍCH ZŮSTANE STÁT.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'03.08'' E14°41'42.46''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Hruška

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2015
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
Spěte sladce

FRANTIŠEK HRUŠKA

vrchní zbraňmistr p. pl. č. 48
*17/12 1869 +27/10 1919

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'5.01'' E14°41'40.62''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jaroslav Svoboda a Emanuel Svoboda

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2015
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV SVOBODA
C. A K. NADPORUČÍK
*3/7 1874 +23/6 1904

EMANUEL SVOBODA
PODPLUKOVNÍK V. V.
*7.I.1885 +31.X.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'5.26'' E14°41'40.39''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Bedřich Jankó

Autor: Ivo Šťastný, 14.08.2006
Umístění: Benešov, Na Karlově, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

BEDŘICH JANKÓ

GENERÁL V. V.
*5.III.1854 +13.XII.1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'05.25'' E14°41'39.92''
Pomník přidal: Ivo Šťastný