Tachov

Pamětní deska Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Tachov, na zdi synagogy
Nápis:
EDI FISCHER
LEUTNANT
HANS KOHNER
LEUTNANT
WILHELM SCHMID
LEUTNANT
ERNST WESSL
LEUTNANT
ERNST FLEISCHER
FÄHNRICH
EMIL KOHN
KORPORAL

HUGO LANGSHUR
MAX LÖWY
ALFRED NEUBAUER
FRANZ NEUBAUER
DAVID STEINER
EMIL STEINER

DENKSTEIN FÜR DIE IM WELTKRIEGE

GEFALLENEN
1914 - 1918
Poznámka:

Tachovská synagoga byla zničena pravděpodobně během křišťálové noci v roce 1938. Pamětní deska židovským vojákům z Tachova padlým v průběhu 1.světové války byla instalována na venkovní zeď v r. 1922.
Poručík Eduard Fischer padl na Piavě v Itálii v r. 1918 ve věku 20 let,
poručík Hans Kohner padl na italské frontě v r. 1917 ve věku 20 let,
poručík Wilhelm Schmid padl v Srbsku v r. 1914 ve věku 33 let,
poručík Ernst Wessl padl v Haliči v r. 1917 ve věku 20 let,
praporčík Ernst Fleischer zemřel na následky zranění ve Vídni v r. 1917 ve věku 23 let,
desátník Emil Kohn padl na italské frontě v r. 1917 ve věku 21 let,
vojín Hugo Langschur zemřel na infekci v Užhorodě v r.1914 ve věku 26 let,
vojín Max Löwy padl v Haliči v r.1915 ve věku 25 let,
vojín Alfred Neubauer zemřel na infekci v Kluži v Rumunsku v r. 1917 ve věku 30 let,
vojín Franz Neubauer zemřel v důsledku zranění doma v r. 1918 ve věku 21 let, vojín David Steiner zemřel na infekci v Kranji ve Slovinsku v r. 1918 ve věku 40 let,
vojín Emil Steiner padl u Tolminu ve Slovinsku v r. 1915 ve věku 27 let.
Nejsou zde uvedeni vojíni Heinrich Salz a Theodor Schmid, kteří zůstali natrvalo nezvěstní.
Obecně lze říci, že Židé patřili v průběhu 1.svět.války k oddaným stoupencům Rakouska-Uherska, byli věrni habsburskému trůnu, neboť byli vděčni za občanskou rovnoprávnost, kterou jim tato říše dala. K antisemitskému carskému Rusku i k Francii (Dreyfusova aféra) cítili odpor a česká iredenta jim tudíž byla cizí. Me arajot gaveru anšej ha-cava mi kehilatejnu še masru nefšan al erec moladtam. Udatnější než lvi byli vojáci z naší obce, kteří obětovali své životy za svoji vlast. (Druhá kniha Samuleova 1:23)
http://http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=53332

Na desce uveden též Franz Neubaer, jehož hrob je zachován na dochované části židovského hřbitova v Tachově.
http://www.vets.cz/vpm/18750-hrob-franz-heinrich-neubauer/#18750-hrob-franz-heinrich-neubauer
Více o synagoze zde: http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/tachovska-synagoga-by-letos-slavila-sto-let-od-zasveceni-20120908.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka