Planá

Hrob Catrinescu Stephan

Autor: Pavel Konrád, 12.11.2012
Umístění: Planá, zaniklá osada Karlín, hřbitov bývalého zajateckého tábora
Nápis:
1. Rum. Inft. Rgmt. 7. Campagnia
24 Jahre alt
gest. 18./10. 1917
Ruhe Sankt
Gewidmet von den Kgt. rum. Offizieren.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Konrád

Hrob Paul Choruk

Autor: Pavel Konrád, 19.11.2012
Umístění: Planá, zaniklá osada Karlín, hřbitov bývalého zajateckého tábora
Nápis:
PAUL
CHORUK
17.1.1921
28.7.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Konrád

Hřbitov Obětí 1. světové války - zajatecký tábor Karolinenhof

Autor: Pavel Konrád, 12.11.2012
Umístění: Planá, zaniklá osada Karlín, hřbitov bývalého zajateckého tábora
Nápis:
(text na informační tabuli)
Ruský hřbitov
Zde na tomto pietním místě je pochováno 287 vojáků různých národností, kteří bojovali na frontách první světové války a kteří zemřeli ve zdejším zajateckém táboře v letech 19-16-1918. Dle dostupných informací je zde pochováno 190 Poláků, 59 Rusů, 22 Italů, 8 Lotyšů, 2 Rumuni, 1 Srb, 1 Čech ze strážní jednotky a 4 zajatci neznámé národnosti.
Důvod k pojmenování místa na Ruský hřbitov (které bylo mezi zdejšími občany zažito již po první světové válce), vycházel z faktu, že jsou zde pohřbeni převážně vojáci ruské carské armády (součástí tehdejšího Ruska byla mimo jiné velká část Polska, Lotyšsko, atd.).
Mimo tyto oběti první světové války je zde též pohřben minimálně jeden další člověk, viz. dochovaný náhrobní kámen s daty Paul Choruk.
Hřbitov byl vzhledem ke své odlehlosti (a později i nepřístupnosti – byl obklopen poli) a dalším nepříznivým okolnostem velmi dlouho bez jakékoli péče a údržby. Část hřbitova byla, možná z neznalosti situace zasažena zemními pracemi při budování plynovodu.
„Díky“ všem těmto okolnostem je toto místo a jeho historie pro mnohé obyvatele Plané velkou neznámou.
Zajatecký tábor Planá – Karlín
Zdejší zajatecký tábor se začal budovat v březnu 1915 a byl vybudován na polích za Karlínem. Tento velmi rozsáhlý lágr byl oplocený kolem dokola ostnatým drátem. Bylo postaveno na 400 baráků a 4vysoké strážní věže, odkud byla střežena síť hlavních ulic. Vzniklo poměrně velké město až pro 16 000 zajatců (Planá měla v roce 1910 3956 obyvatel a 492 domů). Tábor měl vlastní kostel, vodárnu, velkopekárnu, moderní prádelnu, táborovou nemocnici a hřbitov…. Stavba tábora stála 6,5 milionu rakouských korun.
Po válce byla většina baráků rozprodána a demontována. Poslední zbytky zajateckého tábora byly zlikvidovány v 60. letech 20. století, byly vyhloubeny jámy a do nich byly zahrnuty kamenné podezdívky baráků. Plocha se potom srovnala tak, aby se dala využívat k zemědělským účelům – pole. Železniční vlečka v těsné blízkosti odbočky z hlavní trati Plzeň na Tachov je jedinou zachovalou technickou památkou – pozůstatkem připomínajícím existenci zajateckého tábora. U bývalého Červeného mlýna, tj. těsně vedle mostu přes Hamerský potok na cestě Planá – Tachov, lze při pozorném pohledu najít zbytky vodárenských nádrží.
Tímto skromným připomenutím historie tohoto pietního místa vzdáváme poctu zde pochovaným obětem 1. Světové války.
27.října 2002 Hornicko-historický spolek
Poznámka:

Tzv. Ruský hřbitov. Jedná se poslední zbytek zajateckého tábora z období 1. světové války.
Dějiny tohoto zapomenutého místa se prakticky shodují se začátkem světové války. Tehdy zde bylo započato budování zajateckého tábora pro 16000 lidí. Sousední město Planá čítalo tehdy necelé 4000 obyvatel a 492 domu. Rozměry lágru byly z tohoto hlediska vpravdě mamutí. Tábor měl kromě 400 baráku svojí vodárnu, železniční vlečku, nemocnici, kostel, velkoprodejnu, velkopekárnu a samozřejmě také hřbitov. Tábor spolu s jeho zařízením byl rozebrán těsně po skončení války. Ještě v 50. letech byly však podle pamětníků na polích znatelné obrysy baráku, náměstí a ulic lágru, V 60, letech byly všechny tyto stopy, tehdy už jen podezdívky baráku, zahrnuty do jámy a pole důkladné rozorána a upravena k zemědělskému použití.
Další takovýto tábor vznikl například v Jindřichovicích na Sokolovsku.
Novodobá historie hřbitova se začíná psát v roce 1985. Tehdy na základe svědectví pamětníků zde začíná pátrat pan Švandrlík. V roce 2000 začíná pár nadšenců z Hornicko-historického spolku v Plané dávat hřbitov do přijatelného stavu. Tato práce je v roce 2002 o dušičkách korunována vztyčením nového kříže, pietním rituálem a znovuvysvěcením hřbitova za účasti clenu Svazu bojovníku za svobodu. Vzpomínková pietní akce se zde od této doby koná každoročně ve stejnou dobu.
V současné době se na místě hřbitova nacházejí již jen dva náhrobky první je kříž vojáka rumunské infanterie, Catrinescu Stephana, + 17.10.1917, 24 let, voják rumunské infanterie, regimentu 7.kompanie. Druhý pomník je zatím záhadou. Jednoznačně pochází z pozdější doby, kdy, podle všech zpráv, hřbitov již nebyl využíván. Ten nese označení Paul Choruk.
Další informace:
http://www.hamelika.cz/ostatni/zajtabpla/zajtabpla.htm
http://hamelika.wz.cz/h01-09.htm
Seznam Obětí podle CEVH MO ČR:
Afanaskin 1880 14.09.1916
Andrejenko 1893 15.11.1916
Andrejew Szurgino 13.09.1918
Andrzejewski 1894 24.04.1917
Babakov 1881 23.10.1916
Baesztejko 10.11.1917
Bajorek 1876 17.02.1917
Baniuoh Zabski 12.03.1918
Banka 1890 15.07.1917
Barczyk 23.07.1918
Bartczak Witowo 27.03.1918
Barwacz 1894 11.10.1918
Beczkowski 1890 03.05.1917
Belloti Solese 04.04.1918
Bellotti 10.05.1918
Berlota 23.03.1918
Bernacky 1887 06.10.1918
Bielak 17.05.1918
Bielenzukow 1881 17.10.1916
Biesiada 1889 29.03.1917
Bilski Dziwow 06.07.1918
Binick 1888 25.09.1916
Bohomolow Chersanowska 15.09.1918
Bonak 1887 Podolina 04.04.1917
Bonder 1889 06.04.1916
Boquszerski 1894 08.10.1915
Borowski 19.10.1918
Brandejsky Pardubice 4.10.1918
Brgdca 1885 06.04.1917
Brzczinski 24.03.1918
Buccio 25.01.1918
Buko 29.04.1918
Butowicki 1891 29.12.1915
Buzynsky 1882 16.05.1917
Celinski 07.09.1918
Cerutto 05.05.1918
Chabros 1890 Lany 28.06.1917
Chodarowski 1894 Krasula 18.02.1917
Chomyakov 1887 05.10.1916
Chwodostianow Kijenko 01.07.1918
Chybowski 1886 16.05.1916
Cicola 06.04.1918
Constanzo 15.04.1918
Czubak 1884 22.06.1917
Dawaul 24.09.1918
Dawidek 24.04.1918
De Robertis 10.06.1918
Dec 1888 02.03.1917
Delmonte 22.03.1918
Deniczewski 1881 21.03.1917
Denisiewicz 1876 05.01.1917
Denisiewicz 14.05.1918
Domszikow 09.06.1918
Drawaluk 1890 11.01.1917
Drobik 1889 05.04.1917
Duklewski 03.07.1918
Dzimba 1880 11.12.1916
Dziuba 1896 Ludna Vola 26.03.1916
Fanese 25.01.1918
Ferato San Fronto 15.09.1918
Firgiew 1884 Ularowsky 26.09.1916
Giernicki 1890 10.04.1916
Glos 1878 15.04.1917
Glos 26.04.1918
Gorecki 1894 25.07.1917
Grablew 1880 03.12.1916
Gralec 1874 19.04.1917
Grip 1880 03.09.1916
Gustowski 1879 16.05.1917
Gybulski 1893 Burczak 08.04.1917
Gyncalski Lubelska 20.05.1918
Hendzel Odessa 13.08.1918
Hubert 1881 30.12.1916
Ignatiuk 1894 Jablona 21.02.1917
Iljin 1895 25.12.1916
Iswardo 26.03.1918
Ivanow 1884 17.11.1916
Iwanowicz 29.04.1918
Jagidka 05.04.1918
Jakobowicz Hrubiscow 17.08.1918
Jakobozik 1875 Lask 31.03.1917
Janicki 1883 Turdow, Polsko 27.09.1917
Janiszewski 20.08.1918
Jarosczyk 1895 27.08.1917
Jasinski 04.07.1918
Jasiunas 1874 25.06.1917
Jawgielio 09.05.1918
Jegorov 1878 18.09.1916
Jegorov 1884 09.09.1916
Kamocki Zirocin 23.10.1918
Karzmavek 11.05.1918
Klensky 1893 Bezomijewi 02.03.1917
Koc 20.05.1918
Koc 1893 06.08.1915
Kolodziej Kijanowska 26.12.1917
Komarow
Komarowa 15.09.1918
Kondracki 1877 Lublin 19.12.1916
Koniczek Stamberk 13.10.1918
Kopka 1874 09.04.1917
Korcz 1894 Wozniky 07.03.1917
Korotczenja 1893 2.08.1916
Kosakowski 1881 Lomzyca 06.03.1917
Koselski 10.10.1918
Koslecki 22.08.1918
Kottewski 1889 Kuzmica 06.03.1917
Kowalozyk 20.05.1918
Koziot Kozienice 10.03.1918
Kozlowsky 1885 27.02.1917
Kraczkowski 1892 30.05.1917
Kriazien 1877 12.08.1916
Kroez 1893 04.07.1916
Kropiwiece 1895 25.03.1917
Kruglej 1888 11.05.1917
Kruszynski 1892 28.03.1917
Kuc 1889 Lublin 11.12.1916
Kucharski 1880 23.03.1917
Kucinski 1887 Radom 07.02.1917
Kulinski 1885 14.06.1917
Kusmik 1895 08.08.1917
Kuwinsky 1886 05.09.1916
Kuzmir 1890 02.12.1916
Kvuk 28.10.1918
Kwasnik 1891 Radom 06.02.1917
Kwietkowsky 1894 02.08.1915
Kwosniewski Proszkow 27.04.1918
Labozewicz 06.05.1918
Lasak 04.05.1918
Lasowski 1887 Zabiele 06.03.1917
Lassia Piasco 27.03.1918
Leonjak 1886 Kurowice 27.02.1917
Lepka 1893 06.09.1917
Licznarowski 1890 01.05.1917
Liochini 21.02.1918
Lochmanow 1888 03.09.1916
Lubanski 1882
Lucka 04.05.1917
Lukasik 1892 22.03.1916
Lupel 1891 22.04.1917
Lusien 1897 18.11.1916
Luz 1894 Lublin 31.01.1917
Maciejewski 1891 15.02.1917
Madej 1883 01.04.1917
Madejski 1891 Warschau (Varšava) 17.03.1917
Majchszak 1895 22.01.1916
Maksym 1889 03.05.1917
Malicki 15.04.1918
Manganelli 19.05.1918
Marchegini 09.05.1918
Martinski 1888 Krajewo 05.03.1917
Maszec 1893 11.08.1915
Maszyc 1880 25.01.1917
Mazur Demoszka 20.07.1918
Mazur 1877 04.04.1917
Mazurek 02.06.1918
Melle 1898 Palermo 02.02.1918
Menges 1891 Krosna, Rumunsko 18.07.1915
Mikulin 1894 02.09.1916
Miloslawljewicz 08.06.1918
Mirus 1876 15.03.1917
Mladowski 24.05.1918
Monstvito 1890 06.03.1916
Motyl 1892 25.03.1917
Muczeja 1893 21.04.1917
Nalipa 1891 04.08.1915
Naumiec Michalowczyna 19.09.1918
Nekrasow 1892 02.09.1916
Nocek 22.10.1918
Ociesa Wojciechow 03.07.1918
Okal 1884 Brzezany 21.05.1916
Oskiersko 04.06.1918
Ostrozynski 28.11.1917
Owczarus 1877 06.11.1917
Owczavuk 1882 29.10.1916
Pacholzyk 1891 16.05.1917
Pachowski 1893 28.04.1917
Pacyka 1886 Wogrow 26.01.1917
Palacz 1873 22.09.1917
Pastuchow 1892 18.09.19163
Patowski 1876 Wielmi 17.03.1917
Paverna 09.05.1918
Pawetkowski 12.08.1918
Pawlot 1885 20.01.1917
Pawlowicz Wilna 03.04.1918
Pawlowski 1882 05.03.1917
Pelka 1893 05.10.1915
Petrenko 1892 07.11.1916
Piasecki 1882 Toporowo 10.05.1916
Piaskowsky 1887 Jekanterinoslav 10.02.1917
Pietrzela 1891 Chmewiska 29.06.1917
Podgorelecki Podolska 16.05.1918
Podgorski Kaminska 12.06.1918
Pojelajew 1878 05.09.1916
Potoczka Wilna 29.07.1918
Previsan 09.05.1918
Prodius 1887 02.08.1916
Prokopinus 1894 05.08.1917
Przybierowski 1891 Lublin 04.02.1917
Przybytowski Lescerowska 04.08.1918
Ptonski 1890 Strumienka 04.05.1916
Pylutka 1881 15.02.1917
Qatrenscu 1893 18.10.1917
Quidone 04.04.1918
Ramutis 1893 28.07.1916
Regasoni 21.06.1918
Roblewski 1881 23.02.1917
Rogalski 1893 24.04.1917
Rusczak 27.11.1917
Sadowski Warschau (Varšava) 23.08.1918
Schabot 1884 25.02.1917
Serejuk 1884 28.07.1915
Sikora Powaski 04.08.1918
Sikorski 17.10.1918
Sikovski 13.04.1918
Siwicki Wilna 10.06.1918
Skorek Stryjno 30.03.1918
Skornowicz 1890 27.05.1916
Slawinski Dominow 11.10.1918
Sluczewski Kalniky 17.04.1918
Smolak 1873 19.03.1917
Sniazdowski 1889 16.07.1916
Soczynski 16.05.1918
Sokur 11.01.1918
Sowicki 07.03.1918
Sprignola 10.06.1918
Spuczyl 1891 Kowno 09.02.1917
Srczek 02.09.1918
Stachera 1892 Kielce 25.03.1917
Stawowski Milkowo 30.12.1917
Stec 15.06.1918
Stefansky 1892 07.05.1917
Stempniewski 1894 Wolo 11.03.1917
Stobanczuk 22.08.1918
Stojek Opatow 23.12.1917
Stomka 1894 Kopiec 03.03.1917
Stowata 1893 21.03.1917
Stvozik 1871 Lublin 05.01.1917
Suchojac 1890 22.04.1917
Swiercz 1885 20.01.1917
Szajkowski 1874 06.03.1916
Szapowat Reczano 17.12.1917
Szask 1895 27.03.1917
Szchučezehko Kursko 03.06.1918
Szczygiel 29.03.1918
Szech Lodz 18.07.1918
Szechtel 06.07.1918
Szerwonka 1890 Lublin 02.06.1916
Sziezuk Serpolice 28.06.1918
Szwejda 1888 Oswowa 10.10.1917
Szymanowick 1892 04.02.1918
Tadewiz 1887 26.03.1917
Tomczuk 1890 30.05.1916
Truba 1879 23.05.1917
Turowski 1890 11.06.1916
Wajda 22.06.1918
Was 1891 Warschau 27.01.1917
Werchowski 28.05.1918
Werikowski Wilna 21.08.1918
Wichek 1885 Lodz 16.04.1917
Wiczniewski Kielce 28.06.1918
Wieczorek 18.07.1918
Wierzbicki 14.10.1918
Wodecky 1889 03.01.1915
Wojcicki 14.02.1918
Wojciechowski 1880 04.04.1917
Wojciechwski Warschau (Varšava) 21.02.1918
Wojcik 1875 24.05.1917
Wojcik Lubelska 11.07.1918
Wojcik 1889 25.02.1917
Wolkow 1889 13.10.1916
Wonsowski 1883 Warschau (Varšava) 07.12.1917
Wotos 1893 22.12.1915
Wottowski 1884 11.03.1917
Wozniak 1891 21.04.1917
Wysocki 1872 Lazuszy 15.05.1917
Ygnaczak 1877 17.04.1917
Zalewa 1882 02.07.1917
Zanco San Dono 28.03.1918
Zapa 1895 24.09.1916
Zarys 1889 Kowno 29.12.1916
Zarzycki 27.04.1918
Zawadski 1894 Zdankow 25.05.1917
Zawadski 1879 31.03.1917
Zeolite 1899 Janov 01.08.1918
Zimak Plocka 06.07.1918
Zurin 10.09.1918
Zytkin 1889 26.09.1916


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3215-22160
Souřadnice: N49°51'12.36'' E12°42'29.94''
Pomník přidal: Pavel Konrád
Doplnění informací: Ing. František Jedlička