Praha 12

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 12.12.2014
Umístění: Praha 12, K Výboru 77, v parčíku na křižovatce ulic K Výboru x Na Spálence
Nápis:
1914
1918

1938 1945

VEDENI LÁSKOU K ČESKÉ VLASTI

ANTONÍN
PECÁK
+13.9.1938

PADLÝM ODBOJNÍKŮM
Z OBCE TOČNÉ
NA VĚČNOU PAMĚŤ
POSTAVILI OBČANÉ

FRANTIŠEK
MATOUŠEK
*20.1.1907
+6.5.1945

ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU
RŮŽIČKA VÁCLAV SRBSKO
ŠKAROHLÍD VÁCLAV BITOLJE
RŮŽIČKA KAREL PALANKA
MALÝ LADISLAV ALBANIE
LOUČKA JOSEF +U TOČNÉ

SJEDNOCENOU A SVOBODNOU
RŮŽIČKA JAN SANT. MICHELE
ANDĚL ANTONÍN VITTORIO
RŮŽIČKA JOSEF BRECO
BÁRTA JOSEF OSTROV ASTANAA
SMRT NENÍ NEJHORŠÍM ZLEM

DOBÝVALI HUSITSKÝM ŠTÍTEM
HODINA VÁCLAV KARPATY
SKOPOVÝ KAREL BURKANOV
KORYNTA FRANTIŠEK KRASMÍK
TŮMA ANTONÍN RUSKÝ KYJEV
FETTR JAN +U PĚTIKOSTELÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0012-18881
Souřadnice: N49°58'15.67'' E14°25'52.62''
Pomník přidal: Milan Lašťovka