Praha 8

Bílenecké náměstí, Bořanovická, Březinova, Budínova, Čimická, Ďáblická, Davídkova, Dolákova, Drahanská rokle, Františka Kadlece, Gabčíkova, Hlávkův most, Horňátecká, Jirsíkova, K Pískovně, Klapkova, Kotlaska, Křižíkova, Lindnerova, Lyčkovo náměstí, Molákova, Na Bendovce, Na Dílcích, Na Farkách, Na Hlavní, Na Korábě, Na Košince, Na Malém klínu, Nad Rokoskou, Novákových, Obslužná, Pernerova, Pivovarnická, Pod Plynojemem, Pod Výtopnou, Pod Zámečkem, Povltavská, Prvního pluku, Sokolovská, Sovova, Spořická, Střížkovská, Světova, Šaldova, Thámova, Tišická, Trocnovská, U Libeňského zámku, U Meteoru, U Parkánu, U Pošty, U Sluncové, U Školské zahrady, Ústavní, V Holešovičkách, Vítkova, Zenklova, Žernosecká

Hrob Ferdinand Hůlek

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická
Nápis:
FERDINAND HŮLEK
*20.6.1899
PADL ZA SVOBODU 8.5.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: +7.5.1945, zaměstnanec EP v.v., bydliště Praha VIII Libeň, Na Stráži 12, padl v Libni.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Miloš Nekvasil

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická, odd. IV-4
Nápis:
MILOŠ NEKVASIL
interbrigadista
*2.1.1910 v Táboře
+18.6.1998 v Praze
Poznámka:

Miloš Nekvasil: 2.1.1910 Tábor, v rodině truhláře. Studoval střední školu v Praze, vstoupil do KSČ. Během vojenské služby několikrát krátkodobě vězněn za komunistickou propagandu. Ve 30. letech se dostal jako tzv. mladý kádr do Sovětského svazu. Během jeho pobytu v SSSR vypukla občanská válka ve Španělsku. Společně s dalšími dobrovolníky nastoupil na důstojnickou školu, Frunzeho vojenskou akademii. Do Španělska se dostal s pomocí falešných dokumentů. Ve Španělsku byl Miloš Nekvasil velitelem motostřeleckého praporu TGM. Během bojů byl jednou raněn, ale jelikož se jednalo o čistý průstřel, neměl později vážnější zdravotní komplikace. Interbrigády byly rozpuštěny ještě před koncem občanské války, vojákům byl po složení zbraní povolen přechod do Francie. Po vypuknutí druhé světové války chtěl M. Nekvasil vstoupit do čs. armády ve Francii, ale byl odmítnut. Roli v tom hrála nepochybně skutečnost, že byl členem KSČ. Pravděpodobně byl považován za nedůvěryhodného. Po porážce Francie odešel do svobodné části, do Marseille. Na sklonku roku 1943 se zapojil do partyzánského hnutí, dělal spojku mezi svobodnou a okupovanou částí Francie. Za svoji činnost obdržel Francouzský válečný kříž. Na podzim roku 1945 návrat do Československa. Roku 1949 byl zatčen a vyloučen z KSČ. Bez soudu byl skoro tři roky vězněn v samovazbě. Pak následovaly obvyklé perzekuce. Nakonec si našel práci v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu. Ačkoliv byl v 60. letech rehabilitován, nepodlehl pokušení vrátit se do KSČ. V roce šedesátého výročí interbrigád byl spolu s ostatními dobrovolníky pozván do Španělska. V tomto roce španělský parlament jednohlasně potvrdil rozhodnutí z doby občanské války, že všichni členové mezinárodních brigád mají nárok na španělské občanství. Rezoluce byla přijata v době občanské války, protože dobrovolníkům hrozil postih po návratu do vlasti, roku 1996 se však jednalo o čestnou výsadu a ocenění nasazení dobrovolníků.
(zdroj: http://www.pametnaroda.cz/story/nekvasil )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Vilém Charous

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická, odd. IV-4
Nápis:
ING. VILÉM CHAROUS
PODPLUKOVNÍK V.V.
*27.VII.1887 +20.IX.1971
Poznámka:

Vilém Charous, nar. 27.7.1887 Nové Hvězdlice okr. Vyškov. V RU armádě sloužil u 8. pěšího pluku jako desátník. Zajat 3.4.1916, Kolky. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 27.5.1917, zařazen 30.6.1917 jako vojín k 1. dělostřeleckému pluku. Konec v legiích 14.8.1920, nadporučík, dále sloužil v ČSA.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Vacek

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická, odd. IV-4
Nápis:
KAREL VACEK
4.VI.1909 - 7.V.1945
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: dílovedoucí (kontrolor), bydliště Praha VIII, Střelničná 663, padl v Kobylisích.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Karel Švarc

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická
Nápis:
pplk. KAREL ŠVARC
*28.7.1929 +26.4.1983

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jaroslav Opavský

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická
Nápis:
JAROSLAV OPAVSKÝ
PODPLUKOVNÍK V.V.
*1.5.1907 +31.7.1967

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Bohumír Pavlík

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 8, Ďáblická
Nápis:
BOHUMÍR PAVLÍK
*31.7.1929 +25.11.1989
Poznámka:

foto v uniformě důstojníka tankového vojska ČSLA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Marie Culková

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 23.08.2017
Umístění: Praha 8, Ďáblická, Ďáblický hřbitov
Nápis:
MARIE
CULKOVÁ
*16.9.1894 +14.2.1945
ZAHYNULA NÁLETEM NA VINOHRADY
Poznámka:

uvedena též na pamětní desce
http://www.vets.cz/vpm/24975-pametni-deska-obetem-naletu/#24975-pametni-deska-obetem-naletu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Červenka

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Milan Lašťovka, 23.08.2017
Umístění: Praha 8, Ďáblická, Ďáblický hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ČERVENKA
PODPLUKOVNÍK ČSL. ARMÁDY
2.10.1890 - 28.10.1957
Poznámka:

mohlo by se jednat o tohoto vojáka (přehozený den a měsíc narození):

Příjmení:ČERVENKA
Jméno:František
První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: nadporučík
Hodnost rakousko-uherské armády:vojín
Bydliště:Dražetice okr. Příbram
Datum narození:10.2.1890
Místo narození:Dražetice okr. Příbram
Datum a místo přihlášení do legií:27.6.1918, Samara
Datum zařazení do jiné (další) legie:27.6.1918
Konec v legiích: 29.7.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 102.p.pl.
První útvar v legiích:9.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 9.stř.pl.
Zajetí:3.4.1915, Karpaty
Kód:X
Prameny:Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
Poznámka:služba v legii od 27.6.1918 do 29.7.1920
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Čestné pohřebiště bojovníků z barikád

 • + o skupině VPM (P-08, Ďáblice, Ďáblický hřbitov)
  • Praha 8, Ďáblice – Ústřední hřbitov, Ďáblická/K zahradnictví
   souřadnice vchodu 50°8'0.9"N, 14°28'42.8"E

   Hřbitov v Ďáblicích byl plánován jako jeden ze tří ústředních hřbitovů v Praze (Olšany, Chodovec, Ďáblice), přičemž chodovský na Chodovci měl být největší. Za 2. sv. války bylo od stavby hřbitova na Chodovci upuštěno a tak se stal ďáblický ústřední hřbitov s rozlohou 29,32 ha po Olšanech druhým největším v Praze. Byl postaven v kubistickém stylu v letech 1912-1914. Je dosud zaplněn jen z malé části, je na něm 180 hrobek, 4 185 hrobů a 2 350 urnových hrobů. Podle pasportu stávajícího stavu hřbitova z dubna 1999 zde bylo evidováno 20 817 pohřbených.

   V kruhovém středu je čestné pohřebiště, kde jsou umístěny hroby jugoslávských a italských partyzánů i oběti květnového povstání v r. 1945 od mostu Barikádníků. Při severní zdi byly pohřbívány oběti protikomunistického odboje. V devadesátých letech zde bylo zřízeno Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let – třetí odboj. Pomník Obětem komunismu znázorňuje ruce propletené ostnatými dráty. Podél severní části jsou v trávě desky se jmény zjištěných obětí, mezi nimi železný náhrobní kříž na památku číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Podél cesty je po pravé straně (odd. VIII-1) dětský hřbitov z 50. let. Na deskách v trávě jsou jména a data dětí; ty většinou nežily déle než několik dní. Celkem jsou zde pohřbeny ostatky 207 politických vězňů umučených a popravených v letech 1948-1959 a 37 dětí. Na východní straně hřbitova je pohřebiště neznámých. byli zde pohřbeni i němečtí vojáci z konce 2. sv. války, jejich ostatky však byly přeneseny a měl jim být vyhrazen léta neužívaný německý evangelický hřbitov v Praze 10 na Vinohradské třídě.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 01.04.2007
Umístění: Praha 8, Ďáblická 2a, Ďáblický hřbitov
Nápis:
Nápisy a čísla jednotlivých náhrobních desek:
1. Bohumír Kliment 20. IV. 1924, 2. Jaroslav Čapek 2. II. 1921, 3. Václav Fořt 17. VII. 1903, 4. Jan Mathijens 8. V. 1903, 5. Václav Vitík II. IX. 1910, 6. Karel Komárek 18. III. 1909, 7. Frant. Jarolímek 15. II. 1922, 8. Josef Chaloupka 17. V. 1910, 9. neznámý, 10. Václav Crkva 16. let, 11. neznámý, 12. neznámý, 13. neznámý, 14. neznámý, 15. neznámý, 16. neznámý, 17. neznámý, 18. neznámý, 19. neznámý, 20. neznámý, 21. neznámý, 22. neznámý, 23. neznámý, 24. Jiří Gross 4. VI. 1919, 25. Josef Holaja, 26. Luis Gros, 27. bez nápisu, 28. Faurel Giovani, 29. Václav Přibáň * 5. 9. 1907 + 6. 5. 1945, 30. Piere Leroi, 31. Václav Šárka, 32. Hudec, 33. Jindřich Bura, 34. Bohumír Matoušek, 35. Ivan Faltus 17. XII. 1918, 36. Frant. Bahenský, 37. neznámý, 38. Stanisl. Tomáš, 39. neznámý, 40. neznámý, 41. neznámý, 42. Josef Miškovský, 43. Antonín Mauler * 18. IV. 1904 + 8. 5. 1945, 44. Josef Žalda 25. XII. 1901, 45. Bohumil Kandus, 46. Frant. Horníček, 47. Rudolf Novák, 48. František Vyšín 25. XI. 1899, 49. Jaroslav Suntych 9. VII. 1900, 50. Josef Holub 17. IV. 1886, 51. Emil Žáček nar. 10. 1. 1928 převezen do Poděbrad 27. 8. 1955, 52. Jindřich Bouček 29 let, 53. Miroslav Kočí 16. VI. 1920, 54. Karel Houška, 55. Antonín Janda, 56. Josef Bukovský, 57. Antonín Kárník, 58. Frant. Kmošek 21. XI. 1892, 59. František Švec, 60. Břetislav Kašpar 16. VIII. 1927, 61. Jan Pacher 50. let, 62. Rudolf Bureš, 63. Rudolf Lion 21.II.1889, 64. Miroslav Valter 18.XII.1918, 65. Miroslav Stand 6.III.1925, 66. Karabello Adolf 19.II.1926 Václav 23.XII.1929 67. Václav Jupa 5.V.1925, 68. Otakar Mejzr 13.IV.1904, 69. Karel Schöferhofer 41 let, 70. Jan Benda 34 let, 71. Václav Rohan 38. let, 72. Alois Moucha 43. let, 73. Oldřich Mirtes 37 let, 74. neznámý, 75. PFC Lawrence L. Ordway U. S. Army 1922 – 1945 Bronze Star, 76. Frant. Pudilová 9. III. 1900, 77. neznámý, 78. František Janeš, 79. Václav Chudoba, 80. Miroslav Kolář, 81. Josef Kobližka, 82. Božena Habadová, 83. Alois Janáček, 84. Jan Mráz 57 let, 85. Ludvík Váňa, 86. Čeněk Kníže, 87. Jan Vlk 34 let, 88. Ladislav Balej 39 let, 89. Vojtěch Krajíček, 90. Josef Kutil, 91. Alois Kovář, 92. Kamil Pešek 23. V. 1927, 93. Zdeněk Pokorný 8. IX. 1920, 94. Vladimír Strébl, 95. bez nápisu, 96. Karel Světlík, 97. Josef Huptych 42. let se synem Jiřím 19. let 5. 5. 1945, 98. bez nápisu, 99. Václav Dvořák 56. let, 100. neznámý, 101. Emil Vařbuchta 32. let, 102. František Vaník 49. let, 103. Karel Derfl, 104. Josef Hnilička 59. let, 105. Rudolf Holeček 43. let, 106. Otto Dolejš 40. let, 107. Karel Brejcha 59. let, 108. Arnošt Vick 45. let, 109. Jiří Prokůpek 19. let, 110. Jindřich Kasák 49. let, 111. Frant. Čabelka 48. let, 112.
Doubek,

Boris Trsteniak
študent partizán
iz Ljubijane
*1923 +1945

Nápisy a čísla souhrnných desek:
1.
Landy Reymond 11. 7. 1945, Gasser Charles 4. 6. 1945, Treich Fernand 1. 4. 1945, Giovani Favrel, Leroi Piere, Gros Luis

2.
Rot Antonín 22. 6. 1945, Milenković Aleks 23. 5. 1945, Lavrenčić Ivan 20. 6. 1945, Pregare Milka 13. 2. 1945, Perović Ovozden 10. 12. 1945, Klinf Marija 17. 11. 1945, Radičević Djoka 2. 9. 1945, Batja 22. 9. 1945, Pisarić Marija 22. 9. 1945, Ruglj Marta 7. 8. 1945, Sretka Matiaš 7. 9. 1945, Jukiś Petar 11. 2. 1946, Stefanović Drag 4. 12. 1945, Braun Kristian 4. 5. 1946

3.
Merzek Frant. 18. 6. 1945, Menzer Ibolja 2. 6. 1945, Trampuš Franciska 29. 5. 1945, Grlj Joža 4. 6. 1945, Logar Ivan 18. 5. 1945, Mulić Milan 31. 5. 1945, Vončina Klotilda 2. 6. 1945, Kostelnik Mihalij 29. 8. 1945, Milivojevič Ivan 1. 8. 1945, Hartl Klara 8. 7. 1945, Trstenjak Boris 8. 7. 1945, Jevšinek Ivan 11. 8. 1945, Ismič Djoko 27. 8. 1945, Kutic Oliva 2. 11. 1945

4.
Garbino Andrea 12. 9. 1945, Climon Oreste 14. 8. 1945, Parisio Domenico 11. 9. 1945, Aristiten Bicci 14. 9. 1945, Bonicelli Sirio 21. 8. 1945, Lattuada Martino 14. 9. 1945, Eigido Leonardi 18. 9. 1945, Battista Romano 11. 7. 1945, Granigna Angelo 15. 7. 1945, Tuon Bruno 2. 10. 1945, Zrosser Giovanni 9. 11. 1945, Giancola Antonio 24. 9. 1945, Ferraris Giovani 10. 3. 1945, Mangallo Alberto 27. 3. 1945, Guliero Antonio 10. 10. 1945, Orsini Angelo 20. 7. 1945, Vicenzi Dominico 25. 7. 1945, Bonetti Emilio 2. 10. 1945, Maielli Urbano 2. 11. 1945
Poznámka:

CZE-0008-36715 CZE-0008-36716 CZE-0008-36717 CZE-0008-36718 CZE-0008-36719 CZE-0008-36720 CZE-0008-36721 CZE-0008-36722 CZE-0008-36723 CZE-0008-36724 CZE-0008-36725 CZE-0008-36726 CZE-0008-36727 CZE-0008-36728 CZE-0008-36729 CZE-0008-36730 CZE-0008-36731 CZE-0008-36732 CZE-0008-36733 CZE-0008-36734 CZE-0008-36735 CZE-0008-36736 CZE-0008-36737 CZE-0008-36738 CZE-0008-36739 CZE-0008-36740 CZE-0008-36741 CZE-0008-36742 CZE-0008-36743 CZE-0008-36744 CZE-0008-36745 CZE-0008-36746 CZE-0008-36747 CZE-0008-36748 CZE-0008-36749 CZE-0008-36750 CZE-0008-36751 CZE-0008-36752 CZE-0008-36753 CZE-0008-36754 CZE-0008-36755 CZE-0008-36756 CZE-0008-36757 CZE-0008-36758 CZE-0008-36759 CZE-0008-36760 CZE-0008-36761 CZE-0008-36762 CZE-0008-36763 CZE-0008-36764 CZE-0008-36765 CZE-0008-36766 CZE-0008-36767 CZE-0008-36768 CZE-0008-36769 CZE-0008-36770 CZE-0008-36771 CZE-0008-36772 CZE-0008-36773 CZE-0008-36774 CZE-0008-36775 CZE-0008-36776 CZE-0008-36777 CZE-0008-36778 CZE-0008-36779 CZE-0008-36780 CZE-0008-36781 CZE-0008-36782 CZE-0008-36783 CZE-0008-36784 CZE-0008-36785 CZE-0008-36786 CZE-0008-36787 CZE-0008-36788 CZE-0008-36789 CZE-0008-36790 CZE-0008-36791 CZE-0008-36792 CZE-0008-36793 CZE-0008-36794 CZE-0008-36795 CZE-0008-36796 CZE-0008-36797 CZE-0008-36798 CZE-0008-36799 CZE-0008-36800 CZE-0008-36801 CZE-0008-36802 CZE-0008-36803 CZE-0008-36804 CZE-0008-36805 CZE-0008-36806 CZE-0008-36807 CZE-0008-36808 CZE-0008-36809 CZE-0008-36810 CZE-0008-36811 CZE-0008-36812 CZE-0008-36813 CZE-0008-36814 CZE-0008-36815 CZE-0008-36816 CZE-0008-36817 CZE-0008-36818 CZE-0008-36819 CZE-0008-36820 CZE-0008-36821 CZE-0008-36822 CZE-0008-36823 CZE-0008-36824 CZE-0008-36825 CZE-0008-36826 CZE-0008-36827 CZE-0008-36828 CZE-0008-36829 CZE-0008-36830


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 117 VPM
Souřadnice: N50°8'9.4'' E14°28'53.4'' (střed pohřebiště)
Pomník přidal: Ivo Šťastný