Máslojedy

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, hlavní křižovatka lesních cest na „Aleji mrtvých“
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
40 rakouských
a pruských
vojínů.

Hier ruhen
in Gott
40 österr. und
preuss. soldaten.

3. července 1866.
Poznámka:

číslo 148 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'50.23'' E15°43'55.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob hrabě Rudolf Walderdorf

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, hlavní křižovatka lesních cest na „Aleji mrtvých“
Nápis:
RUDOLF
GRAF
WALDERDORF
k. k. Hauptmann
des
4. Feldjäger Bat.
3/71866

RUDOLF
HRABĚ WALDERDORF
c. k. setník
4. poln. praporu
myslivců
Poznámka:

číslo 155 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Graf von Walderdorff, Rudolph Carl Wilderich: *3.4.1830 – +3.7.1866.
(Zdroj: ww-person.com/cgi-bin )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'50.26'' E15°43'56.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, severozápadní okraj lesa
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 344 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03687
Souřadnice: N50°17'59.03'' E15°43'56.91''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, severovýchodní okraj lesa
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 357 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'57.07'' E15°44'40.31''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, východní okraj lesa
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 335 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'56.94'' E15°44'47.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, východní okraj lesa
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 336 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'56.54'' E15°44'49.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Otto Breymann

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Máslojedy, východní okraj lesa Havranec
Nápis:
nečitelný
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida na hrobě prus. por. Otty Breymanna od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 139 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03870
Souřadnice: N50°18'11.07'' E15°44'48.47''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Máslojedy, východní okraj lesa Havranec
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 472 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03972
Souřadnice: N50°18'11.81'' E15°44'46.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Eugen Barbenes

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Máslojedy, západní okraj lesa Havranec
Nápis:
nečitelný
Poznámka:

číslo 138 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03673
Souřadnice: N50°18'16.07'' E15°44'28.92''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Máslojedy, střed lesa Havranec
Nápis:
Hier kampften und starb den Heldentod am 3. Juli 1866 dem kgl. Preuss Magdeburgischen Inf. Regt. Nro. 66 3 Offizier, 5 Unteroffizier und 87 Mann.
Zde pohřbeni jsou 3 důstojníci, 5 poddůstojníků a 87 vojínů král. prus.pěšího pluku č. 66, kteří d. 3. červc. 1866 na těchto místech v boji zemřeli.
Poznámka:

Křiž typu č. 12 na společném hrobě 3 důstojníků, 5 poddůstojníků a 87 vojáků od 3. magdeburského pěšího pluku č. 66. Věnován plukem roku 1868. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 140 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03871
Souřadnice: N50°18'09.67'' E15°44'32.41''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička