Máslojedy

Hrob Karel hrabě Gatterburg

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, vojenský hřbitov
Nápis:
Hier Ruhr
KARL GRAF GATTERBURG,
k. k. Kadetfeldwebel
des 80. Inf. Regmt.
Seinen, am 3. Juli
im Kampfe für
Kaiser und Vater-
land erhalteueu Wun-
den erlegen am 15. Juli
1866.
Ruhe sanft!

Karel hrabě GATTERBURG,
kadet v c. k. 80. pěším pluku,
zemřel následkem poranění
Poznámka:

věnováno rodinou; pomník přenesen; původně stával u silnice (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 101 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03866
Souřadnice: N50°17'52.51'' E15°45'21.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, západně obce, u lesa Svíbu
Nápis:
Zde odpočívají
poručíci kr. pruského
pěšího pluku č. 26:
JULIUS EWALD
KAREL WORKE
REINHOLD MÜLLER
padlí d. 3. července 1866

Hier ruhen
Prem.-Lieut.
JULIUS EWALD
und die Seconde-Lieutenants
CARL WORKE und
REINHOLD MÜLLER
des 1. Magdeb. Inf. Reg. No. 26
gefallen am 3. Juli 1866
Poznámka:

číslo 103 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866

Ewald Julius: Prem.-Lt., Magdeburgische Infanterie Regiment Nr. 26, Füsilier Bataillon. Zabit zásahem do břicha.
Müller Reinhold: příslušný Magdeburg. Sec.-Lt., Magdeburgische Infanterie Regiment Nr. 26, Füsilier Bataillon. Zabit zásahem do ruky a hrudi.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03868
Souřadnice: N50°17'48.75'' E15°44'50.05''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, západně obce
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 338 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'55.15'' E15°45'08.73''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, západně obce
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 337 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'54.02'' E15°45'13.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, východní okraj lesa Svíbu
Nápis:
Tuto jest pochováno
60 rakouských vojínů
c. k. 18. praporu myslivců
a c. k. 80. pluku pěšího
a 40 pruských vojínů.

Hier ruhen
60 österreichische Soldaten
des k. k. 18. Feldjäger Ba-
tailons und des k. k.
80. Infanterie Regiments,
sowie
40 preussische Krieger.

3/71866
Poznámka:

číslo 219 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'46.65'' E15°44'42.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, severně od hájenky
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 409 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'49.06'' E15°44'40.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, jižně od hájenky
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 446 a 447 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°17'46.38'' E15°44'37.81''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Leopold Schmidt

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, les Svíb, západně od hájenky
Nápis:
Hier ruhet
in Gott der kgl.
Preuss Prem - Lieut.
im Magdeburgischen
Jäger Bataillon Nro. 4
LEOPOLD SCHMIDT,
gefallen
am 3. Juli 1866.
Poznámka:

číslo 145 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'48.39'' E15°44'37.33''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, střed lesa Svíb, „Alej mrtvých“
Nápis:
Hier
ruhen in Gott
20 österreichische
und 8 preussische
Soldaten.

Zde
v Pánu odpočívá
20 rakouských
a 8 pruských
vojínů.

3. července 1866
3. Juli 1866
Poznámka:

číslo 146 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'50.31'' E15°44'16.19''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, střed lesa Svíb, „Alej mrtvých“
Nápis:
V Kristu
smířených
zde odpočívá
70 rakouských
a
pruských vojínů.

Hier ruhen in Gott
im Tode vereint
70 österr. und
preuss Soldaten.

3. července 1866
3. Juli 1866
Poznámka:

číslo 147 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°17'50.31'' E15°44'16.19''
Pomník přidal: Ivo Šťastný