Máslojedy

Kenotaf Karel Forsthuber

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, vojenský hřbitov
Nápis:
Památce
c. k. podplukovníka
KARLA FORSTHUBRA
šlechtice z Forstbergu,
velitele 3. praporu c. k.
řadového pluku pěšího č. 80
padlého v boji o Svibský les.

Den Andenken
an den k. k. Oberstlieutenant
Karl Forsthuber v. Forstberg
Commandanten des 3. Bataillons
des k. k. Infant. Regiments Nro. 80.
Gefallen im Sturm
auf den Swiber Wald.
3./7.1866.
Poznámka:

číslo 217 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, památka přemístěna


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03888
Souřadnice: N50°17'52.51'' E15°45'21.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Máslojedy, vojenský hřbitov
Nápis:
Památce hrdinů
roku 1866 dne 3. 7. v boji v lese Svíbu padlých
důstojníků a mužstva štýrského mysliveckého praporu č. 27.

Nadporučík MIK. SIBRIK ze SZARVASKEND
Poručíci: FRANT. hrabě HOYOS, JAN RIPPEL, ARTUR BURGER
a 918 mužů od nadmyslivce dolů.
Poznámka:

Pomník rakouského 27. praporu polních myslivců. Mohutný pískovcový stélový pomník. Věnoval Komitét. Odhalen pravděpodobně r. 1904. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 401 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03940
Souřadnice: N50°17'52.51'' E15°45'21.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička