Luže

Jeronýmova, Komenského, náměstí Plk. Josefa Koukala, Svatopluka Čecha, Žižkova, nezařazeno

Hrob Láďa Faltys

Autor: Naďa Gutzerová, 07.04.2017
Umístění: Luže, Žižkova, Hřbitov
Nápis:
LAĎA FALTYS
*19.1. 1940 +27.8. 1962
Poznámka:

Na náhrobní desce vyobrazen voják v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Hrob František Urban

Autor: Petr Kudláček, 05.05.2018
Umístění: Luže, Žižkova, hřbitov
Nápis:
RODINA
URBANOVA
Poznámka:

Letecký pozorovatel čet.asp. František Urban a pilot čet. Jindřich Weinschner zahynuli 13.3.1931 při letecké nehodě u Strakonic. Na místě nehody je pomník.

V Lidových novinách vyšel 14.3.1931 článek s chybami:
Zkáza vojenského letadla. Dva četaři zabiti. Letadlo v plamenech. Praha 13. března. Dnes ve 12.30 hod. stalo se za Strakonicemi letecké neštěstí. Letadlo, jež před tím kroužilo nízko nad Strakonicemi a jež bylo dlouhou chvíli předmětem pozornosti celého města, zapadlo najednou kolmo dolů za obzorem ohrazeným domy. Lidé v posledních staveních, obrácených k polím k t.zv. Kalvárii, viděli, že letadlo najednou leží na zemi, spatřili, jak z něho vyšlehl plamen a uslyšeli detonaci výbuchu. Když první občané a četnická hlídka přiběhli na místo neštěstí, byly celé trosky letounu v plamenech a na pomoc nebylo ani pomyšlení.
Místo zv. Kalvárie je kus pole, na němž jsou tři kříže, obklopené několika stromy. Podle stop na jednom stromě se má za to, že letadlo zavadilo křídlem o korunu a že tím byl zmařen pokus přistát. Na místě samém se dalo toliko zjistit, že ve žhavých troskách jsou dva mrtví.
Na telefonické hlášení do Prahy zjistilo příslušné velitelství, že jde o letoun čtvrté letky leteckého pluku 1 v Praze. Tento letoun startoval dnes ráno k okružnímu letu Praha - Příbram - Plzeň - Rakovník - Praha. Pilot byl četař polní pilot-letec Jindřich Weischner ze Strakonic a četař-aspirant František Urban z Prahy. Úkolem letu bylo předepsané cvičení t.zv. kompasového letu. Proč a jak se letoun dostal nad Strakonice, jež leží úplně mimo předepsanou trať, není dosud známo. Tato otázka je hlavním bodem vyšetřování. Hned po obdržení zprávy ze Strakonic odjela z Prahy komise důstojníků 1. let. pluku.

Úřední vysvětlení. TNO - Praha 13. března. O příčinách leteckého neštěstí u Strakonic oznamuje ministerstvo národní obrany, že posádka odchýlila se od trati, která jí byla rozkazem vytčena, poněvadž jeden její člen byl ze Strakonic, chtěla zaletět nad toto město a přistát na polním letišti, jehož se používalo při manévrech. Při přistání letadlo zachytilo o strom a zřítilo se.

Ve fonodepeši velitele leteckého pluku 1 ze dne 16.3.1931 je mimo jiné uvedeno:
Dle zjištěných podrobností na místě nehody došlo ke katastrofě proto, že pilot létal tak nízko nad městem Strakonice, až levou spodní nosnou plochou zachytil o osamělou lípu což mělo za následek stržení letounu prudce doleva a k zemi, načež narazil na druhý strom aleje, až konečně a velkou ještě rychlostí vrazil do země. Dle výpovědi očitého svědka, šoféra auta, které stálo bezprostředně u místa dopadu, se letoun ihned vzňal, takže na záchranu posádky nebylo ani pomyšlení. Šofér řečeného auta jest záložní ošetřovatel letounu let. pl. 3 a vypovídá, že neměl dojmu, že by motor vadně pracoval a že by posádka měla v úmyslu přistáti.
Pohřby:
čet. p.p.l. Weinschner bude pohřben ve Strakonicích dle dispozic posádkového velit. v Písku.
čet. asp. pil. žák. Urban bude dle přání pozůstalých pohřben v Luži u Vys. Mýta. Pohřeb v Luži bude vypraven péčí posádkového velit. ve Vys. Mýtě.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček