Dlouhé Dvory

Pomník Alexandr Freiherr von Bethmann

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, jihovýchodně od vsi
Nápis:
ALEXANDER
Freiherr
von
BETHMANN
3/7 1866

Alexandr,
svobodný pán
Bethmann
3/7 1866
Poznámka:

Pískovcový jehlanec, který označoval původní hrob rakouského ppor. Alexandra svob. pána von Bethmanna od 4. kyrysnického pluku. Na toto místo přenesen r. 1894 z pole 400 m v. od dlouhodvorského dvora. Ostatky mrtvého exhumovány. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 21 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04048
Souřadnice: N50°15'51.93'' E15°43'56.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Romuald von Dobrucki

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, jihovýchodně od vsi
Nápis:
Romuald
ryt. DOBRUCKI

c. k. major
v 23.pěším pluku
+3. července 1866

Romuald
Ritter von
DOBRUCKI

k. k. Major im
23. Inf. – Regt.
+3./7. 1866.
Poznámka:

Pískovcový jehlanec s vojenskými odznaky věnovaný rakouskému mjr. Romualdu rytíři von Dobruckimu od 23. pěšího pluku. Stával v poli mezi H. Dohalicemi a Dl. Dvory u železniční trati. Na dnešní místo přenesen. Věnován důstojníky sboru. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 11 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04046
Souřadnice: N50°15'51.93'' E15°43'56.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, střed obce
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 432 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5205-4050
Souřadnice: N50°16'0.51'' E15°43'41.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Anton Sauter Freiherr von Sokčevič

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, u silnice Hořice – H. Králové
Nápis:
DEM
ANDENKEN
DES
AM 3. JULI 1866
AUF DEM
FELDE DER EHRE
GEFALLENEN
ANTON SAUTER
K. K. TIT. HAUPTMANN
DES
INF. RGTS. NO. 78
FREIHERR
VON SOKČEVIČ.

PAMÁTCE
DNE 3. ČERVENCE 1866,
NA POLI CTI
PADLÉHO
ANTONÍNA SAUTERA
C.K. TIT. SETNÍKA
PĚŠÍHO PLUKU ČÍS. 78
SVOB. PÁNA ZE SOKČEVIČŮ.
Poznámka:

Pískovcový pomník s malým železným křížem rakouského setníka Antona Sautera od 78. pěšího pluku. Návrh vypracoval prof. hořické školy Al. Rublic. Věnovala rodina. Památka postavena roku 1896. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 293 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04120
Souřadnice: N50°16'23.99'' E15°44'10.86''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, u silnice D. Dvory - Rozběřice
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 314 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04145
Souřadnice: N50°16'03.74'' E15°44'29.57''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hroby Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, jihovýchodně od vsi
Nápis:
V smrti smířených
zde odpočívá
30 rakouských
a pruských vojínů
v boji
dne 3. července 1866
padlých.

Hier ruhen in Gott
im Tode vereint
30 österreichische
und preuss. Soldaten
welche am 3. Juli 1866
im Kampfe fielen.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida původně označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů. Pomník přenesen. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 124 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04049
Souřadnice: N50°15'51.93'' E15°43'56.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Edmund von Salemfels

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, jihovýchodně od vsi
Nápis:
Edmund
von
Salemfels
k. k. Oberlieutenant
des 9. Uhl. reg.
geb. den 26. Juli 1836
gest. den 3. Juli 1866.
Poznámka:

Jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem stojící před záklopní hrobní deskou z téhož materiálu. Pomník věnován rakouskému npor. Edmundu von Salemfelsovi od 9. hulánského pluku. Autorem Anton Wasserburger z Vídně. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 20 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04047
Souřadnice: N50°15'51.93'' E15°43'56.63''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Dlouhé Dvory, u silnice Hořice – H. Králové
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívají
dva král. pruští
vojínové.

Hier ruhen im Herrn
zwei kgl. preussische
Krieger

3./7.1866
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida 2 pruských vojáků. Na pomníku chybné č. 187. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 173 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-04117
Souřadnice: N50°16'23.99'' E15°44'10.86''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička