Praha 13

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.10.2014
Umístění: Praha 13, Seydlerova, na prostranství před východem ze stanice metra B Nové Butovice, směrem k poliklinice
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE HRDINŮ
PROTINACISTICKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY ORGANIZACE ÚVOD,
ZATČENÝCH BĚHEM VYSÍLÁNÍ DEPEŠÍ DO LONDÝNA
V NEDALEKÉ BUDOVĚ JINONICKÉHO AKCÍZU
PŘI ZÁTAHU GESTAPA V NOCI Z 3. NA 4. ŘÍJNA 1941.

JINDŘICH KLEČKA
RADIOTELEGRAFISTA
NAR. 1913, ZEMŘEL VLASTNÍ RUKOU PŘI ZATÝKÁNÍ 4.10.1941
MIROSLAV PROKOP
NAR. 1922, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 13.2.1942
KAREL PROKOP
NAR. 1893, POPRAVEN V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE 8.9.1943
STANISLAV MEDŘÍK
NAR. 1897, ZEMŘEL V MAUTHAUSENU 5.5.1942
ANTONÍN NĚMEČEK
NAR. 1915, POPRAVEN V MAUTHAUSENU 12.2.1942

BUDOVA AKCÍZU, ZBOŘENA V ROCE 2001,
STÁVALA V ŘEPORYJSKÉ ULICI NAPROTI ÚSTÍ ULICE STARÁ STODŮLECKÁ.
Poznámka:

V pátek 3. října 2014 byl na veřejném prostranství u stanice metra Nové Butovice slavnostně odhalen nový pomník protinacistické odbojové skupině, která působila v dnes již neexistující budově bývalého jinonického akcízu. Pomník slavnostně odhalil starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s paní Janou Dolejšovou, manažerkou společnosti HB Reavis, která zhotovení a instalaci pomníku zajistila. Zúčastnili se také pamětníci z Jinonic.
Pomník byl odhalen v den 73. výročí osudného zásahu gestapa v jinonickém akcízu, který stával nedaleko odtud. Zásah v noci z 3. na 4. října 1941 tragicky ukončil činnost odbojové skupiny nekomunistické protinacistické organizace ÚVOD, která v akcízu působila od ledna 1941. Za dobu své činnosti odvysílala téměř 8 500 šifrovaných depeší do Londýna. Byla tedy velmi důležitým zdrojem informací pro zahraniční odboj, který od ní získával zprávy o dění na území protektorátu. Při zásahu gestapa se telegrafista Jindřich Klečka v bezvýchodné situaci zastřelil, ostatní členové skupiny - Miroslav Prokop, Karel Prokop, Stanislav Medřík a Antonín Němeček byli ihned nebo později zatčeni a popraveni.
Budova akcízu byla bohužel v roce 2001 v souvislosti s novou výstavbou zbořena. Pamětní deska z budovy byla dlouhá léta v opatrování členů Sokola Jinonice. Protože památník hrdinů z akcízu si zaslouží důstojnější umístění, oslovil starosta Prahy 13 David Vodrážka společnost HB Reavis s návrhem umístění zcela nového pomníku na bulváru u stanice metra. Společnost HB Reavis, která prostranství v rámci své stavební činnosti upravuje, zareagovala vstřícně a zhotovení i umístění pomníku financovala. Pískovcový pomník s bronzovou pamětní deskou navrhl a vytvořil akademický sochař Milan Vácha. Městská část Praha 13 převezme pomník do své péče a bude se o něj starat.
(zdroj: www.praha13.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0013-43224
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Dukla

Autor: Vladimír Štrupl, 01.01.2015
Umístění: Praha 13, Seydlerova, na prostranství před východem ze stanice metra B Nové Butovice, směrem k poliklinice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pomník „Dukla“ (1988), věnovaný dukelským hrdinům, je tvořen z dvěmi vysokými nahrubo otesanými pískovcovými kvádry, patří k nejmohutnějším dílům sochaře Milana Váchy. Je umístěn před vestibulem stanice metra trasy B Nové Butovice, která byla uvedena do provozu v r. 1988 pod názvem Dukelská. Jeho dílem je také pískovcový pomník hrdinům z jinonického akcízu, který stojí několik metrů od „Dukly“.
(Pramen: Stop č. 11/2014, Samuel Truschka)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi