Praha 13

K Fialce, K Řeporyjím, K závětinám, Kovářova, Líšnická, Nad náměstím, náměstí U Lva, Ořešská, Pod viaduktem, Seydlerova, Smíchovská, Stiessova, U Kašny, U Skopců, Vlachova

Pamětní deska František Souček

Autor: Vladimír Štrupl, 01.12.2013
Umístění: Praha 13, U Kašny 2/5, na sloupku napravo od vrat
Nápis:
ZDE ŽIL LEGIONÁŘ
FRANTIŠEK SOUČEK
ČETAŘ 12. STŘ. PL. M.R.ŠTEFANIKA
* 28.10.1885 + 6.11.1950
Poznámka:

Grunt č. p. 2 - chudinský, kamenný domeček s klenutými stropy. Na začátku prosince roku 1973 dům převzala rodina pana Jaroslava Hübsche.
Pan Jaroslav Hübsch je majitelem gruntu dodnes a žije v něm se svou manželkou. V letech 1995-2001 dům rekonstruoval a ten je nyní ve velmi pěkném stavu. Při náhodném kopání na zahradě nalezl pan Hübsch v zemi desku s nápisem, že v tomto domě žil legionář František Souček. Pan Hübsch desku obnovil a zazdil do zídky mezi kameny u vchodových vrátek.
(Pramen: STOP, Zpravodaj MČ Praha 13, červen 2009, http://stop.p13.cz/clanek.php?id=3365)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Jindřich Páleníček

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2011
Umístění: Praha 13, U Skopců 48
Nápis:
ZDE ŽIL
JINDŘICH PÁLENÍČEK
JEDEN Z HRDINNÝCH OBRÁNCŮ PRAŽSKÉHO HRADU.
NARODIL SE 6.7.1903 - PADL 8.5.1945.

"Za naši svobodu hynu!
V duchu Tě ještě, vlasti má,
horoucně na srdce vinu!"
Adolf Heyduk.
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015). Zde je uvedeno datum narození 5.7.1945, bydliště Zadní Kopanina 3, zavražděn ?.5.1945 v Jelením příkopu (jinde padl na Strahově).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Kovář

Autor: Vladimír Štrupl, 01.12.2019
Umístění: Praha 13, Vlachova 1501/22, na zdi objektu mateřské školy u vjezdu do areálu, za plotem
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH STÁL DŮM Č. 34,
VE KTERÉM ŽIL
JOSEF KOVÁŘ
NAR. 18.8.1899
STATEČNÝ A OBĚTAVÝ SOUDRUH
FUNKCIONÁŘ KSČ A JPT STODŮLKY
KTERÝ ZAHYNUL MUČEDNICKOU SMRTÍ
V MAUTHAUSENU DNE 27.7.1942
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

V Praze 13 je po něm pojmenována blízká ulice - Kovářova.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi