Trubějov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 07.02.2012
Umístění: Trubějov, silnice směr Kramolna
Nápis:
ŘETĚZEM VAŠEHO UTRPENÍ
VYROSTLA NÁM SVOBODA.
JOSEF HANUŠ RUS. LEG. BYL POPRAV.
6.VI.1918 V ST. 27 R V JEKATERINOSLAVI
1914 1918

RUDOLF CELBA
VILÉM CELBA
FRANT. ČERVENÝ
JAN HEIZLAR
VILÉM KOUBA
JOSÉF POZDĚNA
KAREL POZDĚNA

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1938-1945
OBĚŤ NĚMECKÉHO NACISMU
JOSEF VÁVRA
8.11.1911 - + 6.2.1942
UMUČEN V MAUTHAUSENU
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-42929
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek