Žernov

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 07.02.2012
Umístění: Žernov, hřbitov
Nápis:
Hrob neznámeho
sovětského vojína
květen 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob vojáků padlých ve válce 1866

Autor: Mgr. Vladimír Ježek, 10.03.2012
Umístění: Žernov, za obcí, v lesíku pod silnicí Žernov - Červená Hora, ve výběžku lesa za odbočkou na Rýzmburk
Nápis:
Pokoj vám !
dei Friede
sei
mit euch!
Jan 20,19.

Zde v Pánu odpočívají a slavného
skříšení Páně očekávají kteří
při srážce dne 27. Června 1866 R.
padlých 8 vojínů to jest
tři prusi a pět rakouských
kterým jest tento památný
kříž postaven nákladem
Františka Rydla z Žernova
dne 5. máje 1871

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek