Znětínek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 14.09.2008
Umístění: Znětínek, ve středu obce
Nápis:
PADLÝM BRATRŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914.- 1918.
VĚNUJÍ SPOLUOBČANÉ.
HOLOUBEK AL., DANĚK AD., VOKOUN K., DVOŘÁK FR., BÍLEK A., SKALKA J., BÍLEK J., KUBÍČEK J., KOSOUR M., DVOŘÁK F., OULEHLA AD., BÍLEK J., PAVLÍČEK F., VANĚK V., HLADKÝ F., DAŇEK F., HOLCMAN B.
Budíž vám cizí země lehká!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-09891
Souřadnice: N49°28'10.52'' E15°55'32.23''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník František Dvořák

Autor: František Chvátal, 22.06.2014
Umístění: Znětínek, v zahrádce rodného domu na návsi
Nápis:
Kříž tento postavili jsme
na památku našeho
nezapomenutelného syna
FRANTIŠKA
DVOŘÁKA
nar. 20.1.1891 ve Znětínku
padlého na bojišti v HALIČI
a pochovaného
v OBCI PETROLCI
dne 23.6.1915

NUŽE TY JSI DOBOJOVAL
KÉŽ BY PÁN TĚ PO BOJI
VĚNCEM SLÁVY KORUNOVAL
A TĚ POZVAL K POKOJI
BŮH TI ODPUSŤ V MILOSTI
MLÁDÍ TVÉHO KŘEHKOSTI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'10.14'' E15°55'40.68''
Pomník přidal: František Chvátal