Nové Veselí

Bohdalovská, Na Městečku, V Ulici, nezařazeno

Pomník Eduard Danihel

Autor: František Chvátal, 11.06.2017
Umístění: Nové Veselí, na kraji lesa u turistického rozcestníku "Holetín"
Nápis:
V KŘÍŽI
SPÁSA

V UPOMÍNKU NA
PADLÉHO SYNA
EDUARDA

*30.5.1898 +6.8.1918

VĚNUJE
RODINA
DANIHELOVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6115-55464
Souřadnice: N49°32'8.2'' E15°53'39.2''
Pomník přidal: František Chvátal

Pamětní deska Augustin Sobotka

Autor: Marek Lanzendorf, 28.01.2018
Umístění: Nové Veselí, Bohdalovská 142, stěna domu do ulice, mezi okny
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
PROTIFAŠISTICKÝ
BOJOVNÍK-KOMUNISTA
AUG. SOBOTKA
NAR. R. 1888 A UMUČEN
R. 1944 V BUCHENWALDĚ
Poznámka:

Augustin Sobotka, nejstarší ze skupiny zatčených novoveseláků v lednu 1941 se narodil v roce 1888, pracoval jako dělník a nějaký čas provozoval obchod s lesními plodinami. S manželkou Annou měl dvě dcery Miroslavu *1928, Marii * 1932 a syna Stanislava *1929. Ve třicátých letech si postavili domek čp. 142, který je od roku 1980 označen pamětní deskou. Do vyšetřovací vazby odcházel s podlomeným zdravím. Odsouzen byl za politickou činnost a je až s podivem, jak dlouho dokázal snášet nelidské zacházení v káznicích a koncentračních táborech, kterými prošel. Posledním byl Buchenwald, kde krátce po příjezdu přeplněným transportem v nepředstavitelných podmínkách 29. 4. 1944 zemřel.
(zdroj: http://www.noveveseli.cz/ftp_documents/duben2015.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6115-9853
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 02.10.2006
Umístění: Nové Veselí, Na Městečku, náměstíčko
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ

1914 – 1918

BALVÍN VÁCL.
BENEŠ JAN
BĚLÍK BOH.
BLÁHA JOS.
DANIHEL ED.
DOLEŽAL JOS.
DUŠEK JOS.
HÁJEK JAN
HRON FR.
HRON JAN
CHLUBNA JIN.
CHROMÝ FIL.
JIRMÁSEK LUD.
KALAS JAN
KALAS JOS.
KARLIN ŠTĚP.
KREJZ ROM.
KREJZ VÁCL.
MAREK FR.
MELICHAR FR.
MELICHAR JAN
MOKRÝ KAR.
NÁPRAVNÍK TOM.
NEDĚLKA ANT.
ONDRÁK JOS.
ONDRÁK MET.
PELIKÁN ANT.
POSPÍCHAL ANT.
PUKL JAN
RONOVSKÝ FR.
RŮŽIČKA ST.
SALAŠ FR.
SALAŠ JAN
SOBOTKA JOS.
STEHLÍK CYR.
ŠKODA JOS.
ŠUSTR JAN
ŠUSTR LEO.
ŠVOMA FR.
ŠVOMA TOM
VENCELIDES JOS.
VESELSKÝ JOS.
VÍTEK OLD.
ZIKUŠKA JAN

1939 + 1945

BOŽA BELIKÁNOVÁ * 1889 + 1943
OLGA ŠTERNOVÁ * 1892 + 1943
FRANT. CHROMÝ * 1903 + 1943
AUG. SOBOTKA * 1888 + 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-09852
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: František Chvátal, 17.05.2015
Umístění: Nové Veselí, V Ulici, starý hřbitov
Nápis:
VÁM SLÁVA,
ČEST I DÍK

ЛЕЙТ.
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВИЧ
КАСАЕВ
СТ. СЕРЖ.
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НЕПОМНЫЩИЙ
ЛЕЙТ.
ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ
ФИЛИМОНОВ
СТАРШ.
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
МОРОЗОВ
РЯД.
ВАСИЛИЙ СИЛОВИЧ
ШКАЛЬНЫЙ
NEZNÁMÝ VOJÍN RA
PADLI V KVĚTNU 1945.

OBČANÉ N. VESELÍ.
Poznámka:

Po osvobození v květnu 1945 bylo Nové Veselí dočasným sídlem vrchního velitelství Smolenské divize. Ve zdejší škole byla zřízena divizní nemocnice pro těžce raněné vojáky. V Novém Veselí byli pohřbeni ti, kteří svým zraněním podlehli. Pomník byl odhalen v roce 1958. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-09851
Pomník přidal: František Chvátal

Hrob Jaroslav Salaš

Autor: František Chvátal, 17.05.2015
Umístění: Nové Veselí, V Ulici, starý hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JAROSLAV SALAŠ
ŠTÁBNÍ STRÁŽMISTR
*29.5.1925 - +10.9.1947
PADL ZA VLAST PŘI VÝKONU SLUŽBY
ČEST BUDIŽ PAMÁTCE JEHO
Poznámka:

Narodil se 29.5.1925 v Novém Veselí a pracoval jako krejčovský dělník. V říjnu 1945 se přihlásil do služeb SNB a po výcviku byl zařazen ke znojemskému pohraničnímu útvaru SNB.
V červenci 1947 odjel s plukem SNB „Slovensko“ do boje proti banderovcům.
Dne 10. září 1947 se spolu s dalšími příslušníky praporu SNB Osyka 2 zúčastnil průzkumné akce v členitém pohoří poblíž Malužiné. V noční tmě ztratili strážmistři Salaš a Čadík dotyk se svojí skupinou a náhle narazili na asi desetinásobnou přesilu banderovců. Jaroslav Salaš padl v boji.
Posmrtně povýšen do hodnosti štábní strážmistr.
(zdroj: http://www.klub-pohranici.cz/news/salas-jaroslav/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Chvátal

Kenotaf Božena Pelikánová

Autor: František Chvátal, 17.05.2015
Umístění: Nové Veselí, V Ulici, starý hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE STATEČNÉ
ŽENY A MATKY
BOŽENY
PELIKÁNOVÉ
*1889 - +1943 V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Chvátal