Nížkov

Pomník Obětem válek

Autor: Martin Drápalík, 13.04.2007
Umístění: Nížkov, náves
Nápis:
VĚNOVÁNO
OBĚTEM
VÁLEK.
DARUJ
ODPUŠTĚNÍ
A OBDRŽÍŠ MÍR.

JAN PAVEL II

L.P. 2005

VĚNOVÁNO OBĚTEM VÁLEK.
Obci ho věnoval Jaroslav Šimek, který
v současné době působí v Austrálii.
Tento památník byl odhalen dne 8.5.2005.
Při této příležitosti proběhlo svěcení
panem farářem a malá slavnost.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-30146
Souřadnice: N49°31'59.96'' E15°48'37.54''
Pomník přidal: Martin Drápalík
Doplnění informací: František Chvátal
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Kostnice Obětí válek 18. století

Autor: Mgr. Pavel Sandtner, 23.09.2011
Umístění: Nížkov, v areálu kostela sv. Mikuláše
Nápis:
Kostnice je bezpochyby nejpozoruhodnější památka naší obce. Je z roku 1709.
Stavbu smluvil polenský děkan Pavel Antonín Haberlandt jako správce nížkovské farnosti se stavitelem Václavem Klusáčkem (náklad 74 zlatých a 45 krejcarů).
Vlastního účelu dosáhla však až za děkana Petra Floriána, hlavního tvůrce nynější podoby kostela sv. Mikuláše.
Kostnice bylo použito k uložení tisíců lebek a hnátů (staré označení stehenních a jiných kostí), jež zůstaly z těl zemřelých vojáků císařských i nepřátelských (Sasů, Francouzů, Bavorů i Prusů) z války o dědictví habsburské (1740 – 42) i války sedmileté (1756 – 63).
Po porážce císařských u Chotusic a u Kladska byly spousty raněných obou stran odváženy do Čech, zejména na Českomoravskou vysočinu do provizorních špitálů a lazaretů, kde houfně umírali nedostatkem péče i na choleru a tyfus. Z Přibyslavi jich posláno do Nížkova 900. Skoro všichni zemřeli a přiváženi noví a noví.
Mrtvoly byly pochovávány v šachtách. Při cestě k Rosičce 900, k Polné 300 a další na jiných místech, dnes už neznámých. Jejich kosti a lebky byly uloženy v kostnici „aby odpočívaly v zemi posvěcené“ a složeny ve čtyři mohutné hranice v rozích kostnice. Kým byly srovnány, není známo. Podle pověsti prý „slepým mládencem“.
Profesor Chrudoš Troníček z Antropologického ústavu Československé akademie věd se svým kolektivem studentů zjistil mezi kostmi a lebkami mužskými i kosti žen a dětí. Smrt řádila i mezi místními obyvateli a také ti byli pochováváni v šachtách spolu s vojáky, neboť hřbitov nestačil. Podle odhadu profesora Troníčka je tu kosterní materiál z 5 – 8 tisíc osob ve stavu neobyčejně zachovalém.
Poznámka:

Kostnice v Nížkově
Postavena byla v letech 1708-1709 z popudu polenského děkana Jana Haberlandta, tehdy správce nížkovské farnosti. Stavbu provedl stavitel Václav Klusáček. Za tereziánských válek v letech 1740 – 1748, války o habsburské dědictví 1740 – 42 a v době sedmileté války 1756 – 63 se v oblasti Nížkova pohybovala mnohá vojska. Po porážce císařské armády u Chotusic a Kladska byly ranění z obou stran sváženi do provizorních špitálů a lazaretů v Čechách, zejména na Českomoravské Vysočině. Zde hojně propukaly nakažlivé choroby, na které pak nemocní i jejich ošetřovatelé umírali. Nížkov je prakticky jedno velké pohřebiště, pohřbívalo se všude, podél cest, na poli, do podzemních chodeb a šachet. Kosti byly pak převáženy do „země posvěcené‟, do nížkovské kostnice. Podle průzkumu týmu profesora Troníčka z Československé akademie věd se zde nachází kosterní pozůstatky asi z 5 až 8 tisíc osob. Ostatky uložené v kostnici patří jak vojákům armád znepřátelených stran, tak místním, kteří zemřeli nakaženi, nebo pro ně prostě nezbylo místa na hřbitově.
Kostnice v Nížkově nemá průvodcovskou službu. Návštěvu lze domluvit buď na místním Obecním úřadě, nebo na faře. Nejspolehlivější je včasná rezervace a domluva návštěvy. Vstupné se nevybírá, přijímají se jen dobrovolné dary pro vlastníka kostnice - místní Římskokatolickou farnost, které je možné vhodit do v Kostnici umístěné pokladničky. Bohoslužba se zde koná jedenkrát v roce o svátku všech věrných zemřelých v 6:00 hodin ráno. Dobu konání je dobře si každý rok ověřit u místní duchovní správy.
(zdroj http://www.farnost-nizkov.cz/kostnice)

Budova kostnice má čtvercový půdorys. Je zastřešena stanovou střechou, ve vrcholu je kříž s lebkou a přesypacími hodinami. Areál kostela sv. Mikuláše s kostnicí je kulturní památkou, r.č. ÚSKP 14763/7-4252. V kostnici jsou ve dvou sloupech srovnány kosterní pozůstatky vojáků z období tereziánských válek. Průzkum kostnice provedl Antropologický ústav ČSAV. Podle jejich zjištění se zde nalézají kosterní pozůstatky 5 - 8 tisíc osob. Mezi kostmi a lebkami mužů jsou i kosti žen a dětí. Do společných šachet s vojáky bylo pohřbíváno i místní obyvatelstvo.
Kostnice byla publikována v časopise National Geographic a dokument natočila kanadská televize. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6115-33257
Souřadnice: N49°31'54.46'' E15°48'13.22'' (vchod do areálu kostela)
Pomník přidal: Mgr. Pavel Sandtner
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Varsocký

Autor: Vladimir Pomortzeff, 20.09.2017
Umístění: Nížkov, kostnice v areálu kostela sv. Mikuláše
Nápis:
Vojín dělostřelec
ruský zajatec
Josef
Varsocký
zemř. v Nížkově 3.11.1918 stár 26 roků
Poznámka:

Podle farní kroniky v Nížkově: pohřeb konal dne 5.11.1918.

Podle úmrtního listu z Farního úřadu v Nížkově uloženého ve Státním okresním archivu Žďár nad Sázavou: Dne 3. 11. 1918 ve 14:00 zemřel v Nížkově č. p. 40 válečný zajatec Josef Varsocký na chřipku. Byl 26 let starý.

Podle sdělení Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou: Úmrtní doklady obsahují dopis strážmistra v Nížkově, kde píše, že nic bližšího o Josefu Varsockém neví, jeho původ a rodina je neznámá. Zpráva o jeho úmrtí se odesílá do zajateckého tábora v Plané.

Hrob byl zrušen. Zachovala se pouze původní plechová tabulka z období první světové války ve tvaru trnové koruny umístěna v kostnici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°31'54.46'' E15°48'13.22''
Pomník přidal: Vladimir Pomortzeff

Kenotaf Jan Vytlačil

Autor: Vladimir Pomortzeff, 20.09.2017
Umístění: Nížkov, kostnice v areálu kostela sv. Mikuláše
Nápis:
Vojín
21. pěš. pl.
JAN VYTLAČIL
*24.III.1???
12.XI.191?
Poznámka:

Hrob byl zrušen. Zachovala se pouze původní plechová tabulka z období první světové války ve tvaru trnové koruny umístěna v kostnici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°31'54.46'' E15°48'13.22''
Pomník přidal: Vladimir Pomortzeff