Nové Město na Moravě

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Radek Šmíd, 16.04.2014
Umístění: Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, ve vstupu do budovy Gymnázia Vincence Makovského
Nápis:
F. Štursa, K. Čápek, Z. Kožnárek, A. Filipi, Ing. V. Mrázek, E. Spiegel, A. Žilka, M. Čejka, Ing. K. Fischl, J. Tejkal, O. Pokorný, F. Gregor, J. Koudelka

Ing. A. Zobač, S. Jaroš, F. Mikeš, L. Eisler, O. Feldman, J. Koudelka, A. Puchýř, E. Lindner, K. Skutecký, R. Skutecký, J. Beran, Z. Śír, H. Kafka

JÁ BUDU PAPRSEK, JEJŽ TMA SMÍ ZACHYTIT
J. ORTEN

VĚNOVÁNO OBĚTEM FAŠISMU Z ŘAD STUDENTŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-09725
Pomník přidal: Radek Šmíd
Příprava dat: Vojtěch Stráník