Chrudim

Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Husova, Kollárova, Mírová, Nerudova, Novoměstská, Obce Ležáků, Olbrachtova, Palackého třída, Pardubická, Resselovo náměstí, Rooseveltova, Soukenická, Široká, Školní náměstí, Škroupova, Tyršovo náměstí, Všehrdovo náměstí

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 21.06.2011
Umístění: Chrudim, Široká 83/IV, Komerční banka, vestibul


Nápis:
1939 – 45
Za vlast život obětovali
František Bursa
Viktor Pěnka
JUDr. Vilém Sýkora

Nezapomeneme
Poznámka:

F. Burša – úředník spořitelny, popraven v Drážďanech 16.7. 1943
V. Pěnka – poštovní tajemník a člen výboru, zemřel ve vězení v Drážďanech 12.3. 1943
V. Sýkora – advokát a předseda ředitelství spořitelny, zemřel v Osvětimi 15.3. 1942


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06534
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Kameny zmizelých - rodina Adlerova, Olga Říhová a Richard Schmidl

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: David Kosina, 19.06.2018
Umístění: Chrudim, Široká 87, chodník před vchodem do budovy
Nápis:
ZDE ŽIL
OTTO ADLER
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO BUCHENWALDU
ZAVRAŽDĚN 1944

ZDE ŽILA
PAVLA ADLEROVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.12.1943

ZDE ŽILA
BLANKA ADLEROVÁ
NAR. 1933
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.12.1943

ZDE ŽIL
JIŘÍ ADLER
NAR. 1938
DEPORTOVÁN 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 15.12.1943

ZDE ŽILA
OLGA ŘÍHOVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1943
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 12.9.1943

ZDE ŽIL
JUDR. RICHARD
SCHMIDL
NAR. 1882
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 2.2.1943
Poznámka:

Tyto kameny zmizelých byly v Chrudimi položeny Günterem Demnigem dne 20. září 2017.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 6 VPM
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 29.04.2018
Umístění: Chrudim, Školní náměstí, uprostřed parčíku před ZŠ Chrudim II, čp. 6
Nápis:
MISTR JAN HUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 21.06.2011
Umístění: Chrudim, Školní náměstí 238/II, vestibul základní školy (tzv. Šedivka)
Nápis:
Za německé okupace 1939 – 1945
obětovali životy za svobodu
národa tito absolventi školy:
Rudolf Jandák
Karel Kratochvíl
Josef Ropek
Arch. Oldřich Smetana
Poznámka:

Karel Kratochvíl zemřel 9.6. 1944 ve Waldheimu.
Deska byla odhalena 21.6. 1947, je věnovaná absolventům Státní odborné školy pro zpracování dřeva, která tehdy v budově sídlila.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06539
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Naděžda Gutzerová, 20.06.2011
Umístění: Chrudim, Škroupova, Urnový háj
Nápis:
LEGIONÁŘŮM
A
ÚČASTNÍKŮM
II. ZAHR. ODBOJE.
Č.O.L.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06542
Pomník přidal: Naděžda Gutzerová

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Novák, 18.09.2006
Umístění: Chrudim, Škroupova, před hřbitovem
Nápis:
TY JENŽ ŽIJEŠ... VZPOMEŇ NA TOMTO MÍSTĚ
OBĚTÍ I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY, KTERÉ SVÝM
UTRPENÍM A SMRTÍ VYKOUPILY TVOJI SVOBODU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5304-06546
Souřadnice: N49°56'42.42'' E15°47'22.54''
Pomník přidal: Petr Novák

Pomník Obětem leteckých nehod

Autor: Jan Varga - Riki, 22.06.2007
Umístění: Chrudim, Škroupova, areál letiště, za plotem (u silnice) ve střeženém prostoru
Nápis:
VŠEM,
KTEŘÍ NEDOLETĚLI
CHRUDIM 2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'33.02'' E15°46'58.38''
Pomník přidal: Jan Varga - Riki

Pomník Lukáš Syruček

Autor: Ing. František Jedlička, 27.08.2015
Umístění: Chrudim, Škroupova, za areálem vojenského objektu na kraji směrem k letišti
Nápis:
CZ VÝSADKOVÝ PRAPOR 71
CHRUDIM

nrtm. LUKÁŠ SYRUČEK
*14.5.1979 +28.1.2009
Poznámka:

Výsadkář Lukáš Syruček zahynul v Chrudimi při seskoku, při němž se mu neotevřel hlavní ani záložní padák. Testoval novou výstroj, … (zdroj http://zpravy.idnes.cz/pozustali-zaluji-stat-za-smrt-vysadkare-ffq-/krimi.aspx?c=A121025_1845402_pardubice-zpravy_mt )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'22'' E15°46'46.28'' (dle mapy.cz)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Straka

Autor: Ivo Šťastný, 21.07.2006
Umístění: Chrudim, Škroupova, hřbitov
Nápis:
JOSEF STRAKA

dobrovolec ruské armády
+10.4.1921 ve věku 27 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°56'29.92'' E15°47'30.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Čeněk Bartoš

Autor: Ivo Šťastný, 21.07.2006
Umístění: Chrudim, Škroupova, hřbitov, vojenská část
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá

Čeněk Bartoš
záložník 36. pluku

Hradištko u Kolína,
zemřel ve věku 26 l.

Vzpomínáme.
Poznámka:

Náhrobek v patě hrobu je evidován zde: http://vets.cz/vpm/16358-hrob-rudolf-grubhofer/#16358-hrob-rudolf-grubhofer


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'28.31'' E15°47'30.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný