á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Polní pilot letec rotný Martin Skalka

* 14.11.1908 (Kněždub)
† 22.8.1935 (Plzeň)

Polní pilot letec od LP4. V roce 1929 u LP2 dokázal mistrně přistát s vážně poškozeným letadlem, a byl za to oceněn MNO.

V Rodní a křestní knize obce Kněždub (uložena na OÚ Kněždub) je k Martinu Skalkovi psáno: narozen 14.11.1908, pokřtěn 15.11.1908, jméno Martin, náboženství katolické, pohlaví mužské, rod manželský, otec Skalka Martin, domkař v Kněždubě, syn Jakuba Skalky, domkaře v Kněždubě a jeho manželky Kateřiny z rodu Jana Bartoška, ½čtvrtníka v Kněždubě n. 9/11 77; matka Kateřina, dcera +Tomáše Křížana, ½čtvrtníka v Kněždubě a jeho manželky Barbary z rodu Jana Uřičáře, ½čtvrtníka v Kněždubě n. 24/11 83, křestitel farář Jindřich Živný, zkoušená bába Barbara Špiruda v Kněždubě č. 33, kmotr Kozák Jan ½čtvrtník v Kněždubě a Apolonia jeho manželka.

Dne 14.6.1928 v Prostějově školní letadlo Aero Ab-111? při nouzovém přistání pro poruchu motoru zabilo paní Františku Sekaninovou, pracující na poli u letiště. Pilotem byl pilotní žák svob. Martin Skalka (nebo Stašek), který nebyl za neštěstí viněn (wikipedie: Letecké nehody vojenských strojů …)

V Kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: Dne 23. července bylo při cvičném letu na stíhacím letounu Š-20.75 za letu strženo plátno potahu, patrně zaviněno vadou materiálu. Chladnokrevností pilota des. Martina Skalky, jenž teprve nedávno přišel ze stíhacího výcviku v Chebu, bylo zabráněno jisté havárii, snad smrtelné a to tím, že z 1800 metrů dovedl obratným manévrováním přistáti s těžce poškozenou nosnou plochou úplně hladce. Velitel pluku udělil des. Skalkovi za toto vzorné a duchapřítomné chování při této nehodě pochvalu v plukovním rozkazu. MNO jmenovalo na to des. Skalku za mimořádný letecký výkon, již dnem 1. června 1929 polním pilotem letcem a přiznalo mu jako odměnu obnos Kč. Pokládám jakožto kronikář za vhodné, abych tuto, v našich leteckých análech řídkou událost, zaznamenal pro příští paměť všem budoucím letcům

Ve Věstníku MNO 1929, část osobní, str. 227 je uvedeno: Jmenován byl Polním pilotem letcem dnem 1. června 1929 desátník délesloužící Skalka Martin, let. pl. 2, (Za mimořádný letecký výkon.) Čj. 13.663-III./1. odděl. z 26/7 1929

Dne 29.08.1929 des. polní pilot letec Martin Skalka od 35. letky LP 2 na letadle Š-20.75 u Chropyně při cvičném útoku poškodil konce pravých křídel Ab-111.60, piloti nezraněni, lehce poškozená letadla opravena (dle práce Ing. Josefa Studeného)

Dne 24.10.1930 čet. polní pilot letec Martin Skalka od VLÚ/PŠP nouzově přistál s letadlem B-22.20 poblíž letiště Cheb pro poruchu motoru po startu, letadlo se v rozmoklém terénu převrátilo (dle práce Ing. Josefa Studeného)

Dne 24.03.1931 čet. polní pilot letec Martin Skalka od LP2 při nouzovém přistání s letadlem Š-20.15 za hřbitovem u Vážan urazil vrtuli (dle práce Ing. Josefa Studeného)

Dne 13.07.1934 měl rtn. polní pilot letec Martin Skalka od LP2 nehodu s letounem Š-31.16 na letišti Olomouc; při přistání prasklo levé kolo (dle práce Ing. Josefa Studeného)

V Kronice LP4 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: Jednoho ze svých nejlepších pilotů, rotného Martina Skalku, ztratil pluk dne 22. srpna. Rotný Skalka zahynul s letounem Š 20 97 na letišti v Plzni. K neštěstí došlo takto: tříčlenný roj letounů Š 20 s kapitánem Kocourkem, kapitánem Hájkem a rotným Skalkou přistál toho dne dopoledne při orientačním letu na letišti v Plzni, kde byl právě pozorovací detašmán leteckého pluku „T.G.M.“ z Prahy. Roj brzo na to odstartoval k zpátečnímu letu do Hradce Králové. Po startu prováděli letci několik ukázek akrobacie, při nichž rotný Skalka nezastavil v dostatečné výši vývrtku. Sřítil se se svým letounem přímo na letiště před zraky četného obecenstva, které přihlíželo pracem filmové společnosti „National Film“, naleznuv v troskách letounu okamžitou smrt. Pohřeb zesnulého v jeho rodišti Kněždubu na Moravě konal se 26. srpna za účasti deputace let. pluku 4. Rotný Skalka byl znám jako odvážný pilot, který již v roce 1929 jako desátník let. pluku 2 v Olomouci proslul obratným přistáním s letounem Š 20, jehož křídla se za letu poškodila. Byl tehdy odměněn mimořádným jmenováním polním pilotem letcem, mimořádným povýšením na četaře a vyšší peněžitou odměnou.

V Lidových novinách vyšel dne 23.8.1935 článek: Smrt vojenského letce u Plzně. K havárii vojenského letounu leteckého pluku č.4 z Hradce králové, která se udála ve čtvrtek dopoledne v plzni, se zjistilo, že do Plzně přiletěly po 10. hodině tři letouny královéhradeckého leteckého pluku, jejichž posádka absolvovala tak zvaný distanční let. Všechna tři letadla přistála na borském letišti, kde si piloti dali potvrdit příslušné doklady a startovali postupně k zpátečnímu letu. Poslední zapjal motor rotný Martin Skalka. V nevelké výši dostalo se jeho letadlo záhy do vývrtky, kterou pro malou výšku nemohl už letec vyrovnat a zřítil se se svým strojem asi o půl 11. hodině u letní restaurace na Předlesí blízko letiště. Stroj se roztříštil a Skalku vyprostili přispěchavší již umírajícího. Převáželi ho do divizní nemocnice, ale nedovezli ho tam již živého.
Katastrofu vyšetřovala vojenská komise, která zároveň ověřovala okolnosti pádu letounu. V době, kdy se neštěstí událo, bylo značně teplo a zároveň byla v místech, kde se havárie stala, pocítěna větrná smršť a víření, do kterého se patrně Skalka v osudné chvíli dostal. Ještě dnes byly učiněny dispozice k pohřbu zahynulého letce. Skalka bude převezen do své rodné obce Kněždubu na Moravě, kde bude patrně v sobotu pohřben s vojenskými poctami.

Pozn.: K nehodě došlo na letišti Plzeň – Bory, zrušeném v roce 1996. Dle Kroniky LP4 letadlo dopadlo „přímo na letiště“, dle Lidových novin dopadlo „u letní restaurace na Předlesí blízko letiště“.

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - Kněždub, okres Hodonín


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.