á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

desátník aspirant délesloužící Ladislav Honzek

* 1904 (Heřmanice, okr. Frýdek)
† 14.6.1927 (Vajka, Slovensko)

pilot Leteckého pluku 3

V Úmrtní matrice Leteckého pluku 3, list 4 (ke čtení ve VHA Bratislava) je k Ladislavu Honzekovi uvedeno:
Oddíl, ústav: Letecký pluk 3
Den, měsíc a rok úmrtí, dále místo, okres a země: 1927 dne 14. června ve Vajka u Vráble, okres Nitra, Slovensko
Pododdíl: ˙/.
Hodnost vojenská: desátník aspirant délesloužící
Jméno zemřelého: Ladislav Honzek
Rodiště, okres a země, domovská obec, Doklad: Heřmanice, okres Frýdek, Slezsko a tamtéž příslušný dle úmrtního listu od duch. správy církve čsl.v Heřmanicích čj. 1577 28./VI 1927
Náboženství: československé
Věk: 1904
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatý, ovdovělý: svobodný
Povolání občanské: délesloužící poddůstojník
Zda zaopatřen sv. svátostmi umírajících: ˙/.
Příčina smrti: Zabit pádem letadla dle ohledacího lístku 2. pos. nemocnice v Nitře
Kdy a kde pohřben: 1927 dne 17.července (sic) na novém hřbitově v Heřmanicích, okres Frýdek ve Slezsku
Pohřbívající nebo protokolující kněz: Václav Zeman, čsl. farář v Michálkovicích
Svazek a list cizí matriky: Tomus I, folio 5 matriky zemřelých čsl. církve v Heřmanicích
Poznámka: Povolení převozu mrtvoly od okresního úřadu v Nitře čj. 10901 z 15./VI. 1927.

Zdroje (mimo informací z desek):
Večerní vydání novin Pozor a v ranní vydání Lidových novin ze dne 15.6.1927
Časopis Letectví 1927, str. 148, 172
Časopis Letectví a kosmonautika, ročník 2011, č. 5, str. 77.
Kniha zemřelých LP3 (VHA Bratislava)

VPM:
hrob - Ostrava, okres Ostrava


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.