á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Karol Grün

* 2.9.1919 (Banská Bystrica-Uľanka)
† 19.2.1945 (Melk, Rakúsko)

Ako rotmajster slovenskej armády na východnom fronte prebehol na sovietsku stranu. Tam pôsobil v Československej vojenskej misii v Moskve. V roku 1944 absolvoval špeciálny spravodajsko-paradesantný výcvik pre prácu v tyle nepriateľa. Po výsadku na Sliači nadviazali kontakt s ilegálnym vojenským ústredím v Banskej Bystrici. Po presune do obce Sásová zaloťili spravovajskú skupinu Nina-Mária. Spravodajská skupina od polovice júla 1944 až do oslobodenia podávala pravidelné správy do ZSSR. Celá spravodajská skupina bola prezradená vo februári 1945 a K. Grün bol transprtovaný do KT Mauthausen. Zahynul počas transportu v rakúskom Melku pri bombardovaní americkým letectvom.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://cdn.banskabystrica.sk/2020/10/Bystrick%C3%BD-Permon-03-2020.pdf

VPM:
kenotaf - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Sliač, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.