á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Karel III. Zítek, archiv

Karel Kazimour

* 15.4.1889 (Viktorův Mlýn, Raděticeč.p. 79)
† 2.7.1942, 19:40 hod. (Luby u Klatov, lokalita Spálený les)

Po zřízení protektorátu uprchli z Bernartic tři mladí čeští vojáci: Rudolf Krzák, Rudolf Hrubec a Jan Doubek. Od roku 1942 byli v Anglii.

Rudolf Hrubec doprovázel v letadle naše parašutisty, kteří měli být vysazení na území protektoráru. Jedné skupině dal adresu svých příbuzných z Bernarticíc u Tábora. Kdyby potřebovali pomoc, mohli se na ně obrátit.
Několik parašutistů skutečně do Bernartic došlo a byli vlídně přijati. Severinu Krzákovi přinesli od jeho syna Rudolfa dopis, v němž psal, že je živ a zdráv. Tento dopis Severin Krzák ukázal a přečetl několika svým známým.

Věc však byla prozrazena a klatovské gestapo v Klatovech zastřelilo v lokalitě Spálený les všechny, kteří o bernartickém případu něco věděli a neoznámili to německým úřadům.

Těla byla převezena do krematoria v Plzni a urny s popelem popravených byly poslány zpět do Klatov. Ti z příbuzenstva, kteří se to odvážili si je tam mohli vyzvednout již za resp. po válce. Hodně uren tam ale zůstalo a stávající tamní ředitel TS p. Pošefka po r. 1990 se vynasnažil dohledat příbuzné od uren zbývajících a tyto jim předat. I tak ale ještě několik uren "bez potomků či příbuzenstva" na tyto své blízké na TS Klatov stále čeká.
Zdroje (mimo informací z desek):
Karel III. Zítek
https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/vedel-ale-nic-neprozradil-stalo-ho-to-zivot-20150618.html

VPM:
kenotaf - Bernartice, okres Písek
památník - Mnich, okres Pelhřimov
pomník - Radětice, okres Tábor
pomník - Luby, okres Klatovy


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.