á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

npor. polní pozorovatel letec Karel Brožek

* 9.3.1904 (Velvary)
† 27.9.1931 (Moravská Třebová)

Polní pozorovatel letec npor. Karel Brožek od Leteckého pluku č. 1

V Knize zemřelých Leteckého pluku 1, 1928 – 1932 (ke čtení ve VHA Praha), fol. 16, je ke Karlu Brožkovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: Letecký pluk 1 „T.G.Masaryka“
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 27. září 1931 v nemocnici v Moravské Třebové, pol. okres týž, země Moravskoslezská
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: 3. letka
Hodnost: nadporučík polní pozorovatel letec
Jméno zemřelého: Karel Brožek
Místo narození, okres a země: Velvary, pol. okres Kralupy n. / Vlt., země Česká, příslušný Praha, pol. okres týž, země Česká podle úmrtního listu čj. 752 z 16/10 1931
Náboženství: římskokatolické
Rok narození: 9/3 1904
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: důstojník z povolání
Zda zaopatřen?: neoznačeno
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: Fracturae multiplices podle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1931 3. října pohřben žehem na Olšanském hřbitově v Praze, pol. okres týž, země Česká
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: Zapsal: Augustín Solárik, major duchovní služby.
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: Tom. XVIII., fol. 2 knihy zemřelých divizní nemocnice 1 v Praze II
Poznámka: Svědkové žehu: Kriehlmann Jan, Henyš Jan, Přibyl Antonín topiči v krematoriu. Povolení k převozu mrtvoly vydáno okresním úřadem v Mor Třebové čj. 33002/4 z 29/9 1931. I/57173/31


V kronice LP1 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno:
Dne 27. září 1931 v 1 hodinu v noci zemřel v nemocnici v Moravské Třebové npor. p.p.l. Karel Brožek, následkem těžkých zranění při havárii letounu Š-16-27. Zemřel při výkonu letecké služby. Čest budiž jeho památce.
Pohřeb. Dne 2. října 1931 konal se ve 14. hodin z kaple divizní nemocnice 1 pohřeb zemřelého npor. p.p.l. Karla Brožka do krematoria na Olšanech. Kremace byla 3. října v 9 hodin dopoledne. Se zesnulým se rozloučil škpt. Kolář. Pohřbu se zúčastnili všichni důstojníci a rotmistři pluku.

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

VPM:
hrob - Praha 4, okres Praha 4
pomník - Útěchov, okres Svitavy


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.