á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Jozef Pecár

* 27.8.1923 (Stredný Čepeň)
† 14.9.1944 (Priekopa)

Padol v okolí Priekopy, kde je aj pochovaný na partizánskom cintoríne.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2020-08-25-pripomenme-si-opat-hrdinov-slovenskeho-narodneho-povstania-zo-serede

VPM:
hrob - Martin-Priekopa, stát Slovenská republika
pamětní deska - Sereď, stát Slovenská republika
pamětní deska - Sereď, stát Slovenská republika
pomník - Sereď, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.