á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Jiří Hauerland

S/Sgt. Joseph Marinello

* 1925 (New York, USA)
† 29.8.1944 (Přečkovice)

S/Sgt. Joseph Marinello Jr., držitel DFC, utrpěl v průběhu útoku německých stíhačů smrtelná zranění ve své spodní kulové věži a trosky, v nichž bylo jeho mrtvé tělo uvězněno, dopadly na zem do lesa zvaného Jehličná v katastru obce Přečkovice. Zde tělo nalezli Bohumil Kasan, jeho syn Petr a František Maršálek z Bojkovic, kteří tudy procházeli. Než odešli, zjistili podle kovového štítku, který měl letec zavěšen na krku, že se jedná o Josepha Marinella. V podvečer již za šera nalezli letcovo tělo obyvatelé Přečkovic, kteří se vraceli přes les do vesnice z obhlídky trosek letadla. Na provizorně zhotovených nosítkách přenesli ostatky do hasičské zbrojnice v Přečkovicích a o nálezu mrtvého letce informovali starostu obce Františka Frajta. Záznamy o tom, koho starosta obce o události informoval a kde obdržel další pokyny, se nedochovaly. Následující den však zhotovil místní stolař Emil Pešát rakev, do které věnovala Marie Křivánková bílé ložní prádlo a v Bojkovicích koupila smuteční svíce. Se svojí přítelkyní Olgou Baťovou se pak postarala i o smuteční květinovou výzdobu. Dne 31. srpna obě mladé ženy doprovodily rakev převáženou na voze s koňským potahem Aloise Svitáka z Přečkovic na rudický hřbitov, kde byl letec se skromnými vojenskými poctami pohřben společně s Lt. Meyrickem. Dnes je Joseph Marinello pohřben v rodinném hrobě v Brooklynu, New York.
Na památku na tragickou událost a na padlého letce si vzala Marie Křivánková křížek, který měl letec na krku a padesát let jej opatrovala. U příležitosti vzpomínkových oslav v roce 1994, kterých se zúčastnilo i několik bývalých amerických letců, předala křížek Williamovi Tunemu a požádala ho, aby křížek odevzdal letcově rodině. William Tune poslal křížek Josephu Owsianikovi, který bydlel nejblíže k Brooklynu, odkud Joe Marinello pocházel. Zde se podařilo kontaktovat sestru padlého letce a protože sestra pozůstalost po svém bratrovi odmítla, zůstal křížek u Joe Owsianika dodnes.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.leteckabitvakarpaty.cz/

VPM:
hrob - Rudice, okres Uherské Hradiště
pamětní deska - Bojkovice - Přečkovice, okres Uherské Hradiště


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.