á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Wikipedie

Podplukovník in memoriam Josef Otisk

* 30.1.1911 (Brno-Líšeň)
† 10.1.1986 (Brno)

Narodil se 30. ledna 1911 v Líšni u Brna. Otec Matouš byl rolník, matka Marie, rozená Šumberová byla v domácnosti. Měl třináct sourozenců.
Absolvoval obecnou školu v Líšni a poté nastoupil na reálné gymnázium v Brně. To však z finančních důvodů v roce 1928 přerušil. Znovu byl přijat v roce 1930 a v roce 1933 odmaturoval.
V letech 1932–1934 základní vojenská služba u 43. pěšího pluku v Brně a 37. pěšího pluku v Levoči; 1934–1936 Vojenská akademie v Hranicích, povýšen na poručíka a zařazen k 43. pěšímu pluku v Brně, velitel roty doprovodných zbraní (1937–1939). V roce 1937 absolvoval v Milovicích kurz kanónů proti útočné vozbě. Mobilizaci prodělal v Jihlavě a Telči.
Dne 6.12.1939 odešel do čs. zahraniční armády, přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Řecko se dostal do Bejrútu a odtud lodí do Francie (Marseille), do Agde dorazil 14.1.1940; v lednu 1940 zařazen jako zatímní velitel roty, 3.6.1940 převelen k 2. čs. pěšímu pluku jako velitel 12. (kulometné) roty, s níž se účastnil na frontě bojů proti německé armádě; 13.7.1940 dorazil na lodi Rod el Farag do Liverpoolu, ve Velké Británii zařazen k čs. smíšené brigádě jako velitel čety 2. praporu (osobní číslo Z; F-1805), k 1.8.1940 povýšen na nadporučíka, od 27.9.1940 zástupcem velitele 4. roty 2. praporu.
V době od 9.1. do 6.2.1943 prodělal výcvik pro nasazení v týlu nepřítele ve Skotsku, absolvoval jako jeden z mála čs. vojáků i výcvik britských speciálních jednotek commandos; 23.9.1943 přemístěn k 3. rotě 2. tankového praporu čs. obrněné brigády, 28.10.1943 povýšen na kapitána; dne 26.11.1943 ustaven zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu, určen velitelem šestičlenné paraskupiny WOLFRAM; 15.5.1944 přidělen II. odboru Ministerstva národní obrany v Londýně. Směl si vybrat příslušníky své skupiny. S nimi poté od 15. května do poloviny června 1944 prodělal základní výcvik, parakurz a konspirační kurz. 3. července odletěl do Itálie na vyčkávací základnu.
Dne 3.7.1944 skupina WOLFRAM se přesunula do Itálie, odkud odletěla do akce; v noci ze 13. na 14.9.1944 vysazena v prostoru Nytrová-Kotly v Beskydech s úkolem podchytit a organizovat partyzánské hnutí v této oblasti; před údery německých protipartyzánských jednotek se musel J. Otisk a jeho podřízení stáhnout do Líšně k příbuzným, v březnu a dubnu 1945 podnikl WOLFRAM několik diverzních akcí proti německým vojskům. Po příchodu RA byl krátce zadržen NKVD.
Po propuštění a ohlášení se na MNO sloužil u II. oddělení (zpravodajském) hlavního štábu v Praze od května do října 1945; 1.11.1945 převelen ke 13. tankové brigádě v Přáslavicích u Olomouce, povýšen na majora a jmenován velitelem 2. praporu; 15.9.1947–1.5.1948 velitelem 2. tankového praporu u 1. tankové brigády (přejmenována později na 12.); k 1.5.1948 poslán na dovolenou s čekaným; 1.10.1948 propuštěn z armády a degradován na vojína; po odchodu z armády pracoval jako zeměměřič a to až do roku 1969, kdy odešel do důchodu. Zemřel 1. října 1986.
Dne 16. října 1990 byl in memoriam povýšen na podplukovníka pěchoty.
Vyznamenání:
Britský řád MBE 1943 (člen Řádu britského impéria)
2x Čs. válečný kříž 1939 (1941, 1945)
2x Čs. vojenská medaile Za chrabrost před nepřítelem
Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB (1944)
medaile Za zásluhy II. stupně (1944)
medaile Za zásluhy I. stupně (1945)
odznak Čs. partyzána (1946)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Otisk
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

VPM:
urna - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.