á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Josef Ondra

* 6.6.1905 (Kyničky – od 1925 Kníničky, dnes Brno-Kníničky)
† 14.7.1944 (Praha, Pankrác)

Josef Ondra byl zaměstnancem Zbrojovky Brno. Tato továrna patřila k nejvýznamnějším výrobcům pušek na světě a za války měla velký význam pro zásobování fronty. Přes velmi důkladná opatření nacistického bezpečnostního aparátu byla vytvořena skupina, která měla ve Zbrojovce získávat zbraně pro odboj. Celé skupině se podařilo vyvézt mnoho vojenského materiálu včetně pušek a kulometů. Zbraně byly sestavovány ze součástek, které byly falešně označeny jako zmetky a vyvezeny z továrny. Na činnosti skupiny se podíleli i kníničtí občané Josef Ondra a Václav Bureš, Josef Ondra jednu z pušek zakopal na své zahradě blízko lesa.
Ve Zbrojovce v té době působilo kolem čtyřiceti konfidentů gestapa. Gestapo se postupně dostalo k seznamu lidí, kteří vyváželi zbraně ze Zbrojovky a přechovávali je. Prvního února 1943 zatkli příslušníci gestapa Josefa Ondru na obecním úřadě v Kníničkách, kde pracoval jako školník, údržbář vodovodu a správce lesa a obecních pozemků. Odvezli ho domů, kde ho přinutili vykopat přechovávanou zbraň.
Byl vězněn v Kounicových kolejích v Brně, v listopadu 1943 převezen do Breslau (dnes Vratislav) v Polsku. V únoru 1944 byl převezen zpět do Brna k soudu. Byl odsouzen k trestu smrti, poté převezen do Prahy na Pankrác, kde se čekalo 100 dní na vykonání rozsudku. Žádost rodiny o milost byla překvapivě vyřízena kladně, ale Josef Ondra 14.7.1944 ve věznici zemřel na zápal plic. Byl pohřben do společného hrobu na hřbitově v Praze-Ďáblicích.

Vyznamenání:
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam (číslo matriky 10329, udělen prezidentem ČSR 20.10.1945)
Jiné pocty:
– Osvědčení MNO podle zákona č. 255/1946 Sb., že byl účastníkem národního boje za osvobození
– pojmenovaná ulice: Ondrova (Brno, k.ú. Kníničky, od 28.12.1960)

Zdroje (mimo informací z desek):
Václav Marek: Statečné Kníničky, zmizelý i pokračující život obce, bakalářská diplomová práce, Historický ústav FF MU Brno, 2017 (https://is.muni.cz/th/d038r/)
Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1506

VPM:
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pomník - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.